Imunizacija građana romske nacionalnosti u Bačkom Monoštoru -grad Sombor

0
605
romanolil.net

Bački Monoštoru

dana,17.04.2021. godine, izvršena je imunizacija 41. građana romske nacionalnosti kao marginalizovane grupe, a u skladu sa stručno metodološkim uputstvom za imunizaciju protiv SARS COV 2 virusa, te uz striktno poštovanje epidemioloških mera.


Animaciju građana je izvršio Savez romskih NVO Zapadno-bačkog okruga, dok je vakcinaciju sproveo Dom zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ Sombor u saradnji sa Štabom za vandrendne situacije Grada Sombora koji je pružio logističku podršku.

Planira se aktivnija imunizacija u seoskim sredinama, a sve u zavisnosti od razvoja epidemiološke situacije i dostupnosti vakcina.

Vakcinaciji građana u romskom naselju prisustvovali su: narodni poslanik Goran Milić, pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, odbornik skupštine grada Sombora dr. Dalibor Forgić, koordinator za romska pitanja grada Sombora Aleksandar Radulović i Stevan Oršoš ispred romskog udruženja „ Savez romskih NVO Zapadno-bačkog okruga.