Gojković se upoznala sa još jednim predmetom počinjene krađe u Muzeju Jugoslavije iz 2016. godine

0
311
romanolil.net

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandar Dujanović poručio je danas u Valjevu, da je resor iz kojeg dolazi na raspolaganju za svaki vid saradnje, kako bi se smanjile negativne posledice kriza koje nastaju zbog elementarnih nepogoda, najčešće poplava i požara, zbog čega posledično dolazi i do većeg zagađenja.

Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Srbijavoda i čelnika lokalnih samouprava Kolubarskog okruga, istaknuto je da je dobro koordinisana akcija kada dođe do nepogode ključna, kako bi se efikasno zaštitili građani i sprečila finansijska šteta.

Državni sekretar Dujanović je, elementarnih nepogoda, najčešće poplava i požara, ukazao da  su divlje deponije koje niču uz obale reka veliki problem, jer usled svake padavine deo tog otpada završi u rečnim tokovima. On je istakao i problem tretmana otpada, čak i kad se deponije uklone, navodeći da je rešenje u izgradnji regionalnog centra upraljanje otpadom.