Gde ti je smrti žalac i gde ti je pakle pobeda ?

0
470
romanolil.net

Aa, kate si šil, perel baro iv, phurdel šudri balval, naštik ti ačhav naštikVaker vaker Pisi pisi,kralj romske pesme Šaban Bajramović.

Pobeda proždre smrt, gde ti je smrti žalac i gde ti je pakle pobeda ?

Taj zapanjujuće nizak broj – koji se odnosi na službenike samo jednog koncentracionog logora – objašnjen je činjenicom da su mnogobrojni pravnici i sudci također bili povezani s nacističkim strukturama i ideologijom.

Stoici su verovali da svetom vlada Logos (Razum) ono što je potpuno u njegovoj vlasti je briga o vlastitoj vrlini i to smatraju jedino važnim.Epikurza epikurejce najviše dobro je da duša bude ispunjena zadovoljstvima, koja kasnije neće dovesti do nikakvih bolova i nemira u duši.

Obe škole zapravo preporučuju život u sadašnjosti u kome se od života uzima ono što mu je predodredjeno dobro, kome nisu potrebni posebni uslovi sveta da bi postojalo.Klerikalizam: je sistem politike i ideologije ultramonanškog sveštenstva, koje u svima svojim postupcima i javnom radu vodi prvenstveno računa o interesima crkve i svoga staleža.