Formalizovanje saradnje

0
112
romanolil.net

Još jedna od veoma bitnih aktivnosti Kancelarije za inkluziju Roma je i potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom, u proteklom periodu ove godine.

Ljiljana Mihajlović v.d. direktorka Kancearije za inkluziju i Anna Brtka Valent v.d. direktorka Ekumenske humanitarne organizacije, potpisale su sporazum o saradnji s ciljem jačanja partnerstva, zajedničkih aktivnosti, realizacije događaja i projekata koji se tiču inkluzije Roma i Romkinja u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja, kao i ljudskih, manjinskih, dečijih i drugih prava na teritoriji Pokrajine.

Potpisivanjem sporazuma formalizovana je dugogodišnja saradnja između Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine i Ekumenske humanitarne organizacije.