DRUGI KONGRES MLADIH ROMA I ROMKINJA – REPUBLIKA HRVATSKA

0
288
romanolil.net

Proteklog vikenda, u organizaciji SRRH „KALI SARA“ iz Hrvatske, održan je Drugi kongres mladih Roma i Romkinja.

Na poziv organizatora Kongresa i narodnog poslanika u hrvatskom Parlamentu, Veljka Kajtazija, Kongresu su prisustvovali predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine iz Republike Srbije, predsednik Dalibor Nakić, predsenica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski i predsednik Kulturnog centra Roma u Pančevu i član Saveta, Stevan Jovanović.

Predsednik Dalibor Nakić je u svom uvodnom obraćanju pozdravio učesnike Komgresa, poželeo im uspešan rad i naglasio da su ovakvi događaji od izuzetnog značaja za sve mlade u regionu, naročito jer se pored druženja i razmene iskustava, dosta pažnje pridaje učenju veština kao što su strašeko planiranje projektnih aktivnosti, priprema za javni nastup i drugi vidovi usavršavanja neformalnog obrazovanja.

Organizator ovog događaja imao je za cilj motivisanje mladih ljudi na preuzimanje inicijative u društvu, pa je iz tog razloga ovogodišnja tema Kongresa upravo imala radni naslov „Mobilizacija i rad mladih u zajednici“.

Kroz tri dana trajanja Kongresa, mladi su imali priliku da dobiju pregled dokumenata u kojima se govori o pravima pripadnika romske nacionalne manjine, kao i da nauče koja prava pripadaju mladim Romima u okviru obrazovnog procesa.

Obradile su se teme diskriminacije u obrazovanju i pri zapošljavanju kroz forum teatar, a mladi su kroz predavanja i praktične vežbe stekli praktična znanja za aktivno delovanje i postizanje promena u svojoj zajednici.

Jedna od mnogobrojnih aktivnosti Kongresa, bila je pisanje zaključaka u kojima mladi izražavaju želje i potrebe svojih zajednica.

Na kraju je konstatovano da još više treba raditi na ostvarivanju donesenih zaključaka kako bi se na sledećem Kongresu prezentovali rezultati celogodišnjih aktivnosti.