Dragana Milošević obrazložila novi predlog Zakona o obnovi kulturno – istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca

0
296
romanolil.net

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević obratila se danas na sedmoj sednici Skupštine AP Vojvodine obrazlažući predlog da Skupština AP Vojvodine bude predlagač Zakona o obnovi kulturno – istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca, što su pokrajinski poslanici usvojili i uputili Skupštini Narodne Republike Srbije na razmatranje i donošenje.

Na samom početku izlaganja resorni sekretar je podsetila da je u maju 2018. godine, Pokrajinska vlada donela Odluku o osnivanju budžetskog Fonda za Sremske Karlovce, što je sa današnje tačke gledišta važan iskorak u odnosu na tek sporadičnu primenu Zakona o obnovi i razvoju Sremskih Karlovaca, donetog 1991. godine.

S tim u vezi, rekla je Dragana Milošević, ovaj predlog Zakona koji upućujemo Narodnoj Skupštini Republike Srbije na razmatranje, osećam potrebu i da vas obavestim o svim aktivnostima u prethodne tri godine u okviru Fonda, a to je niz velikih i značajnih projekata.

Po njenim rečima, do sada zaključno sa 2021. godinom opredeljeno je preko 230 miliona dinara za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca i to za projektno-tehničke dokumentacije parternog uređenja Sremskih Karlovaca, izrada projektno tehničke dokumentacije za budući Arhiv u objektu Svetosavskog doma, izrada idejnog i projekta sanacije, konzervacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta Osnovne škole „23 Oktobar“ u Sremskim Karlovcima, kao i dokumentacija za realizaciju obnova fasada u ulicama mitropolita Stratimirovića, patrijarha Rajačića i Trga Branka Radičevića.

Posebno je akcenat stavljen, kako kaže Dragana Milošević, i na radove na obnovi fasade objekata na Trgu Branka Radičevića i sada aktuelne teme obnove fasade jednog od osnivača Prve srpske Gimnazije, kuća Sabova.

Posebno bih naglasila istakla je sekretar Milošević i one aktivnosti, koje je Pokrajinska vlada inicirala i koji su važni kapitalni projekti, a ovo je prilika da ih se podsetimo.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je iniciriao i sređivanje pristana u Sremskim Karlovcima, kako bi se omogućilo funkcionisanje i u zimskim uslovima. Prošle godine inicirana je rekonstrukcija državnog puta od Banstola do Sremskih Karlovaca i od Sremskih Karlovaca do Petrovaradina. Posebno je važno da znamo da država ulaže velike napore u rekonstrukciju pruge i izgradnju Fruškogorskog koridora.

„Nakon 30 godina vraćamo se na ideju akademika Dejana Medakovića, jednog od inicijatora tadašnjeg Zakona iz 1991. godine, u susret stogodišnjici obeležavanja od njegovog rođenja“ rekla je Dragana Milošević i dodala da ovaj novi Zakon treba da potpuno i sveobuhvatno u finansijskom, tehničkom i organizacionom smislu omogući stabilan institucionalni i finansijski okvir za održivi razvoj i obnovu ovog jedinstvenog kulturnog nasleđa, kakvi su Sremski Karlovci.

Sekretar Dragana Milošević ovom prilikom je rekla da je novi Zakon u skladu sa članovima Ustava Republike Srbije, Statuta AP Vojvodine i poslovnika o radu republičke i pokrajinske skupštine.

„Član broj 4 je izuzetno važan, jer on definiše da program obnove i razvoja Sremskih Karlovaca donosi Vlada Republike Srbije, a ne Narodna Skupština Republike Srbije kao pre, a na predlog Ministarstva za kulturu i informisanje i republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture“ apostrofirala je Miloševićeva i objasnila i da član 5 novog Zakona, predviđa da se programom utvrđuju projekti obnove, zaštite, očuvanja, korišćenja kulturnih dobara, ali i komunalnog opremanja i prateće infrastrukture.

Sve ovo je veoma važno, smatra ona, za potpuni privredni, turistički i kulturni razvoj ove opštine, radi unapređenja prirodnih dobara, ali i zaštite životne sredine.

Možda je, ako ne i najvažniji, član broj 9, koji obezbeđuje sredstva u budžetu Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave, ali sredstva i iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih fondova realizacijom razvojnih projekata, putem donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Po njenim rečima, bitno je naglasiti i osnivanje Odbora, koji će imati obavezu da koordinira aktivnosti kojima se obezbeđuju uslovi za obnovu i razvoj, da učestvuje u pripremi programa, prati njihovu realizaciju i da podnosi o svemu tome izveštaje Vladi Republike Srbije, kao i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava.

Kao naša velika obaveza da pamtimo, a i dužnost prema važnim istorijskim događajima, na kraju bih vas samo podsetila, istakla je Dragana Milošević, da je 1699. godine tamo sklopljen Karlovački mir, da je 1734. godine baš u Sremskim Karlovcima održana prva pozorišna predstava, da je 1743. godine osnovana prva slikarska škola, da je 1752. godine otvorena prva i danas najstarija biblioteka u državi, da je 1758. godine osnovana jedna od prvih štamparija i bakrorezačkih radionica, da je 1792. godine osnovana Prva srpska Gimnazija, da je 1848. godine upravo tamo proglašena Srpska Vojvodina, da je 1901. godine dr Laza Popović instalirao jedan od prvih rendgena na Balkanu, da su se 1920. godine upravo tamo ujedinile crkve i uspostavila Srpska Patrijaršija. Bitno je reći da 18 vekova se na obroncima Sremskih Karlovaca uzgaja vinova loza i pravi najbolje vino sa naših područja.

Podsetiću vas, rekla je ona, da su tu živeli i školovali se najveća imena naše istorije, kao što su: Vuk Stefanović Karadžić, Branko Radičević, Sima Milutinović Sarajlija, patrijarh Josif Rajačić, Laza Telečki, Jovan Sterija Popović,Đorđe Natošević, vojvoda Stefan Šupljikac, Dejan Medaković, Borislav Mihajlović Mihiz i mnogi drugi, kojima smo dužni da očuvamo naše zlatno nasleđe, poštujući našu istoriju, ali smo još više dužni prema budućnosti za koju smo odgovorni.