DOPRINOS ROMA KULTURI NARODA U SRBIJI – SRPSKA AKADEMIJA NAUKE I UMETNOSTI – SANU

0
233
romanolil.net

U organizaciji Odbora za proučavanje života i običaja Roma SANU, u prostorijama Srpske akademije nauke i umetnosti u Beogradu, održan je naučni skup „Doprinos Roma kulturi naroda u Srbiji“.

U ime Nacionalnog saveta romske naciinalne manjine govorio je predsednik Dalibor Nakić.

Nakić je u svom obraćanju istakao značaj romske kulture kao kulturne baštine romskog i srpskog stanovništva u Srbiji. Takođe je govorio i na tematsku oblast – Kako učiniti vidljivim doprinos Roma kulturi naroda Srbije.