Apel uzurpiranju atarskih puteve

0
323
romanolil.net

Datum: 31 Marta, 2021

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavilo je saopštenje povodom učestale uzurpacije – odoravanja atarskih puteva koji su u javnoj svojini Grada Sombora.

Nakon pregleda stanja atarskih puteva, nadležno odeljenje pokrenuće postupke za kolčenje uzurpiranih puteva na terenu i potom za izradu skica ovlašćenoj geodetskoj organizaciji u skladu sa projektom atarskog puta koji se nalazi u RGZ Službi za katastar nepokretnosti Sombor, a licima koja su izvršila uzurpaciju predmetnog atarskog puta biće izdat prekršajni nalog za učinjeni prekršaj.

Apelujemo na poljoprivredne proizvođače da prestanu sa daljom uzurpacijom atarskih puteva.

Originalno saopštenje pogledajte na sledećem linku: