“Anđeo smrti ! – Jozef Mengele

0
360
romanolil.net

Dr Jozef Mengele,  rođen je u gradu Gincburgu, u Bavarskoj.

Bio je najstariji sin Karla i Valburge. Otac mu je bio industrijalac. Imao je dva brata; ženio se dvaput i imao sina Rolfa (nakon smrti brata Karla, oženio je njegovu udovicu.

Mengele se učlanio u Nacističku partiju 1937, a u SS 1938. Prošao je osnovnu vojnu obuku 1938. u gebirgsjegerima (brdskoj pešadiji) i pozvan da služi u Vermaht u junu 1940, par meseci po početku Drugog svetskog rata.

Dobrovoljno se prijavio za lekarsku službu u Vafen-SS, gde je služio sa činom SS-unteršturmfirera u rezervnom medicinskom bataljonu sve do novembra 1940.

Posle je bio raspoređen u Glavnom uredu SS-a za rasu i raseljavanje u Poznanju, gde je procenjiovao kandidate koje bi bili podložni za germanizaciju.

U junu 1941. Mengele je premešten u Ukrajinu, gde je odlikovan Gvozdenim krstom drugog reda. U januaru 1942. pristupio je u 5. SS oklopnu diviziju Viking kao bataljonski medicinski oficir.

Spasio je dvojicu nemačkih vojnika iz zapaljenog tenka i bio je odlikovan Gvozdenim krstom prvog reda kao i Ranjeničkom značkom u crnom i Medaljom za brigu za nemački narod.

Bio je ozbiljeno ranjen u borbama kod Rostova na Donu polovinom 1942. i bio je proglašen neposobnim za dalju vojnu službu. Posle oporavka, bio je premešten u Ured za rasu i raseljavanje u Berlinu. Takođe je nastavio svoj rad sa fon Feršuerom, koji je bio u Institutu za antropologiju, ljudsko nasledstvo i eugeniku Kajzer Vilhelm.

Mengele je unapređen u čin SS-hauptšturmfirera (kapetana) u aprilu 1943.

Početkom 1943, uz podršku fon Feršuera, Mengele se prijavio za službu u koncentracionim logorima, gde je predvideo da će imati priliku da sprovodi genetske ekperimente nad ljudima. Njegova prijava je prihvaćena i bio je premešten u logor Aušvic.

Glavni medicinski oficir u Aušvicu, SS-standotarzt Eduard Virts, ga je imenovao na mesto glavnog lekara logora za romske porodice, koji se nalazio u potkampu u Birkenauu.

Dr Jozef Mengele  nacistički lekar koji je stekao nadimak Anđeo smrti zbog svog rada u Aušvicu i drugim koncentracionim logorima.

Vršio je medicinske eksperimente na ljudima, a bio je zadužen i za organizaciju logora: u gasne komore oterao je 400.000 ljudi, kao i Adolf Ajhman.

Borio se kao član 5. SS divizije i dobio Gvozdeni krst, prvog i drugog reda. U Aušvicu je činio razne neetičke eksperimente sumnjive naučne vrednosti. Bio je i u drugim logorima.

Mengele i drugi SS lekari nisu lečili zatvorenike, već su nadgledali rad lekara-zatvorenika koji su bili primorani da rade u logorskoj medicinskoj službi. Mengele je jednom nedeljno posećivao bolničke barake i slao u gasne komore sve zatvorenike koji ne bi ozdravili posle dve nedelje u krevetu.

Takođe je bio član tima lekara odgovornih za nadzor primene ciklona B, pesticida na bazi cijanida koji se koristio da ubija ljude u gasnim komorama u Birkenauu. Služio je u ovom svojstvu u gasnim komorama lociranim u krematorijumima IV i V.

Sa izbijanjem epidemije nome (gangrenozne bakterijske bolesti usta i lica) koja je zadesila romski logor 1943, Mengele je započeo proučavanje da se otkrije uzrok bolesti i razvije terapiju. Zatražio je pomoć zatvorenika doktora Bertolda Epštajna, jevrejskog pedijatra i profesora Praškog univerziteta.

Mengele je izolovao zatvorenike u posebne barake i naredio da se nekoliko zaražene dece ubije tako da se njihove sačuvane glave i organi mogu poslati u Medicinsku akademiju SS-a u Gracu i drugim ustanovama za proučavanje. Ovo istraživanje je bilo još u toku kada je romski logor likvidiran, a njegovi preostali zatvorenici ubijeni 1944.

Kao odgovor na epidemiju tifusa u ženskom logoru, Mengele je ispraznio jedan blok od 600 jevrejskih žena i poslao ih u gasnu komoru. Zgrada je zatim očišćena i dezinfikovana, a zatvorenici susednog bloka su okupani i dezinfikovani i dobili su novu odeću pre nego što su preseljeni u očišćen blok.

Proces je bio ponavjan sve dok sve barake nisu bile dezinfikovane. Slične dezinfikacije su korišćene kasnije za kasnije epidemije šarlaha i drugih bolesti, ali uz razliku da svu svi bolesni zatvorenici bili poslati u gasne komore. Za svoje napore, Mengele je kasnije bio nagrađen Krstom ratnih zasluga druge klase sa mačevima i bio je unapređen 1944. u prvog lekara podlogora u Birkanuu.

Do kraja 1941, Adolf Hitler je rešio da će evropski Jevreji biti istrebljeni, pa je Birkenauu, koji je prvobitno bio planiran da drži prinudne radnike, bila dodeljena uloga kombinacije radnog logora i logora smrti. Zatvorenici su dovoženi železnicim iz svih delova Evrope koje je okupirala Nemačka i pristizali su u konvojima svakodnevno. Od jula 1942, SS je sprovodio “selekcije”.

Pristigli Jevreji bi bili razdvajani; oni koji su ocenjeni sposobnim za rad su primljeni u logor, dok su oni ocenjeni nepodesnim za rad odmah ubijeni u gasnim komorama. Grupa određena za smrt, otprilike oko tri četvrtine ukupnog broja, je obuhvatala skoro svu decu, žene sa malom decom, trudnice, sve starce, kao i sve one koje bi SS lekar pri kratkom i površnom pregledu ocenio da nisu potpuno zdravi.

Mengele, koji je bio član tima lekara određenog za vrši ove selekcije, ih je vršio čak i kada nije bio raspoređen da ih sprovodi, u nadi da će naći osobe za svoje eksperimente. Posebno je bio zainteresovan da pronađe blizance.

Za razliku od drugih doktora, koji su sprovođenje selekcija smatrali jednim od najstresnijih i najgroznijih dužnosti, Mengele je ovaj zadatak izvršavao raspoložen, često se smejući ili zviždući neku melodiju.

Pobegao je vatikanskim pacovskim kanalima u Argentinu, gde je živeo do kraja svog života. Umro je u 67. godini: kupajući se na jednoj brazilskoj plaži, doživeo je moždani udar dok je bio u vodi i udavio se. Njegov identitet je potvrđen tek 1992. Nikad se nije pokajao za svoje zločine, koliko je poznato.