Tražimo odgovore na pitanja ?

              Europski Romski & Sinti Federalni Demokratski Centar  

   Pri osnivanju u ime 30 zemalja i 60 romskih organizacija  iz Europe i Balkana

Dana: 05.05.2020

Untere Frauenstr.32.

36251 Bad Hersfeld

Deutschland

Tel:00491636641352

Email:Ibrahim.gusani@gmail.com

                                                        DOPIS

                      Europskoj Uniji , Predsjednik g.Charles Michel

Poštovani !,

Uvažena gospodo izuzetno nam je čast pozdraviti Vas ispred naše gore navedene  organizacije pri osnivanju i romskih nevladinih organizacija.

Putem ovog dopisa obraćamo Vam se kako bi smo izrazili svoje  nezadovoljstvu  sa dosadašnjim  radom, kao i ne transparentnosti  donacija neophodnih za fer i efikasnu pomoć u pandemiji  i stanjem kada su u pitanju rješavanja romskih pitanja i romskih pripadnika u zemljama koje su članice EU,  ( poglavlja 23 ) što pripada i romska nacionalna manjina o zaštiti i poštivanju, toleranciji  i antidiskriminaciji  te  rješavanja potrebnih  pitanja:

 • Obrazovanje;
 • Zdravstvo;
 • Zapošljavanje;
 • Stambena pitanja i  borba protiv siromaštva; 
 • a tako i zakonskih prava u poštivanju u jeziku, kulturi i tradiciji  Roma kao  nacionalna manjina;

Isto važi i za države koje nisu članice EU, a dobivali su i jedni i drugi novčana  sredstva u milijunima i milijardama eura kroz razne projekte,  da se provede uvjet iz Poglavlja .23 da bih stekle  uvjet za status članstva u EU.

I dalje zloupotrebljavaju novac naših poreznih obveznika i fondova EU kroz projekte za Rome, a najmanje Romi iskorištavaju taj novac.

Projekte uzimaju neromske nevladine organizacije te u školstvu vrše sagregtaciju romske djecu kako u predškolskom odgoj,  tako i osnovnom obrazovanju  Roma.

Ne transparentno upravljanje donacijama – ne efikasano provedba projekata je nepravedan kako  prema donatorima, a samim time stvaraju mogućnostu za enormno bogaćenje putem tih „provedenih projekta“ i fringiranih izvješča  o uspjehu provedenih projekta.

To su nevladine organizacije koji uopće nisu bili na terenu te ne poznaju stanje naših sugrađana iz tih razloga smo došli do zaključka da kažemo tome STOP.

Dešavaju se velike nepravde prema romskoj populaciji , u svim zemljama EU i Balkana tako da kroz razne diskriminacije i naši Romi  preživljavaju teške i mukotrpne  trenutke  za zaštitu svojih žvota i živote svojih obitelji , od strane pravosuđa i Ministarstva unutarnjih poslova – policije tako što tuku nedužnu djecu ,mlade, žene i ljude, a nitko ne odgovara i ne snosi odgovornost o incidentima policije sa nedužnih Roma, pogotovo u ovo vrijeme kada traje i  vlada svjetska pandemija bolest,  Korona Virus (Covid19).

Tako da što je poznato Europskoj Uniji i čelnicima EU da Romi su najugroženija i najranjivija skupina nacionalnih manjina u svim državama širom Europe i Svijeta te žive u tim getoiziranim naseljima, a za vrijeme navedene bolesti Korona virusa nitko od čelnika država to jest premijera i institucije država  se nisu brinuli o našim romima u snabdjevanju : 

 • Higijenskih potrepština,
 • pomoć u hrani i čistoj vodi,
 • bez ogrijeva i ljudi koji žive u teškim uvjetima
 • bez el.energije
 • priključka vode na vodovodnoj mreži
 • bez sanitarnog čvora

Poznata je činjenica da naši Romi se snalaze svatko na svoj način skupljanjem sekundarnih sirovina, privređivanjem kroz svoje male tvrtki  te radom u privatnim domaćinstvima većinskoga naroda  da bih zaradili za svoju porodicu komad kruha.

Pojedini nezaposleni Romi kopaju po kantama da bi donijeli otpatke hrane za svoju obitelj koje se bacaju u kantama za smeće.

Puno Roma nemaju rješena statusna pitanja i nalaze se bez ikakvih osobnih dokumenta, te nemaju nikakva prava na dobivanje socijalne pomoći i ne vođenju u registar zavoda za zapošljavanje,  nemaju pravo na zdravstvo  i drugih daljnjih potrebnih prava, od novo rođenih beba za upis u  matičnim knjigama i knjigama državljanstva koje niti do danas nije rješeno do daljnjega, a nitko zato se ne zauzima.

Mislimo da je krajnje vrijeme da se niz  dugih godina postavljaju  ista pitanja, isti problemi ove nacionalne manjine pa stoga, nitko i ne snosi odgovornost.

Čudne izjave predstavnika vlasti, kao i mnoga negativna dešavanja, koja bi trebala da budu usmerena ka integraciju romske zajednice  stvaraju „otvorenu„ sumnje u pravilnosti procesa integracije romske zajednice.

 Tražimo odgovore na pitanja, a po poglavlju 23. od  Europske unije i eurposkih institucija  i premijere svih država u EU i izvan EU, da pod hitno odgovaraju i podležu izvješće o stanju  Roma zašto  se ovo dešava i zašto je zaobiđena romska populacija po pitanju pandemije Covida19  i neprovođenju  Nacionalnih programa  za Rome u svim državama, te očekijemo ako su prekršili zakon o poglavlju 23. da  se uključe revizije EU i izvrše sve zakonom predvidjene radnje.

A zemlje koje nisu u EU  također da snose odgovornost o neprovođenju uvjeta poglavlja 23. za  članstvo u EU i tražiti da se vrši povrat  novca kroz zakonsku zateznu kamatu , također u EU koji su Lažno proveli projekte i lažirali izvješća o provedbi projekta kroz silne milijune za Rome.

Pitate se zašto, jedno te isto postavljaju  svi Romi ista pitanja,  za razliku od drugih romskih međunarodnih organizacija, koji nisu Vam nudili rješenje mi Vam nudimo rješenje i nudimo partnerstvo da kroz  zajedničkih ideja, profesionalizmom i aktivizmom da budemo spona EU da se konačno rješavaju problemi romske zajednice u Europi i Balkanu.

                                                    Apelujemo na Vas:

– Da nam omogućite prijem , kao delegaciji Roma ispred međunarodne organizacije Roma u Europi i Balkanu.

– Da nam ustupite kabinet za Rome sa romima i sa EU  ekspertima pomagačima predstavnicima EU i EU komisije u podijeli sredstava za Rome, Komisija koja će provesti i nadgledati kako naš kabinet radi i kako se dodijeljuju sredstva i koje radne rezultate donosimo.

-Nudimo Vam izmjenu i dopunu novog  zakona u europskom parlamentu po pitanju Roma u Europi i Balkanu o zabrani  reintegracije Roma iz Europe,  te prijedlogom  i prihvaćanjem zakona europarlamenta  proglašenju  Roma kao   nacionalna manjina u cijeloj Europi tako da bih  imali   pravo na svoje zastupnike u Europskom parlamentu preko svojih političkih stranaka, a ne stranke većinskoga naroda nego Romska Europska stranka.

Romi  ne mogu biti glasačka mašinerija i iskorištavanjem Roma u državama EU i Balkana samo za vrijeme državnih izbora i kampanje sa paštetom i kobasicom te koje kakvih alkoholnih pića,  a nakon toga nitko ne obilaze naše Rome do slijedećih izbora.

Da se uvrstimo u budžet europske unije kao institucija za Rome pri EU u rješavanju: 

Statsusnih pitanja;

Nudimo Elaborat  i registar popis stanovništva  Roma u Europi i Balkanu;

Matica Roma sa bazom podataka;

Rješavanje zdravstvenih pitanja;

Legalizacija objekata u kojim žive Romi;

Otvaranje romskih  informativnih centara u svim državama i pomoć Pučkog pravobranitelja  u svakoj državi;

Uvažena gospodo imamo još  puno toga za prijedlog u rješavanju romskih problema i pitanja za Rome ali za sada toliko do trenutka kada nam pružite ruku prijateljstva i partnerstva.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo uz dužno poštovanje ispred našega upravnog odbora pri osnivanju međunarodne organizacije:

Dr.prof.Trajko Petrovski-Srbija

Mehmed Mujić –BiH

pravnica Živka Fan-Srbija 

dr.prof.Rade Vuković –Srbija

teolog g.Ljubomir Nikolić –Sr Njemačka

Prof.Slaviša Jašarević  –Njemačka

Enes Hrustić -Italija 

Ćizmić Kasim-Italija

Čizmić Fadil –Italija 

Merjan Hrustic-Italija

Sali Usein –Francuska

BranIslav Petrovski –Sjeverna Makedonija

Željko Balog-Hrvatska

Branislav Jovičić –Švedska

Nenad Jašarević -Belgija 

Kemal Šečić –Hrvatska,

Mile Petrović –Njemačka

Saša Puhovac –Austrija

Nadica Balog-Hrvatska

Šeki Sajiti-Njemačka

Cizmić Frank –Francuska

Haris Tahirovič-Slovenija

Sabahudin Tahirovič-BiH

Redžo Seferovič –BiH

Ibrahim Gušani –Njemačka 

Privremeni Ured i adresa :

 Europski Romski & Sinti Federalni Demokratski Centar   

Untere Frauenstr.32.

36251 Bad Hersfeld

Deutschland

Tel:00491636641352

Email:Ibrahim.gusani@gmail.com

Na znanje : 

Europskoj Uniji , Predsjednik g.Charles Michel

Europskom parlamentu , Eu parlamentarcima

Predsjedniku parlamenta EU g.David Maria-Sassoli

Europskoj komisiji, predsjednica gđa.Ursula von der Leyen

Savjetu Europe u Strasburu , predsjedniku g. Hendrik Dems

Europskom sudu za ljudska prava , predsjedniku g. Dean Spielmann

Državnim Ambasadorima i Konzulima

Premijerima državama članice Eu i države koje nisu članice Eu

2 comments

 1. Salih Reply

  Draga gospodo.
  Ovakvi postupkom i načinom prema EU institucijama ostajemo u njihovim očima tamo gde jesmo .
  Postoji metod i način .
  S poštovanjem Saitović

 2. Dilaver-Dischko Reply

  Konacno neko Ljudski Zakonski da Priznaju Roma u Evropi i u Svetu.Kao prvo mnogo Hvala svima koji se Angaziraju za Rome i njihova Ljudsa Prava. Ali molim vas vodite i malo vise Racuna za Rome u Ukraini Ceskoj Rumunii jer tamo su Romi najvise Ugrozeni i Diskriminiert. Ja kao Rom mogu isto Pomoci ako me Trebate slobono Pisite preko E-Mail.Apelujem na sve Roma u Europi i Svetu koi se stide da kazu da su Roma nemoj te se bojati sada neko vec Brine o Nama i nasih Prava.Pozdrav Svima od Familie Miftar Dilaver-Dischko iu Düsseldorf a.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *