Elaborat o romskoj zajednici u Republici Hrvatskoj – Gušani

U republici hrvatskoj živi momentalno deklariranih 17.000 Roma svaka županija i grad općine gdje su naseljeni Romi imaju svoja vijeća ili predstavnike prema broju Roma.

Većina stanovništva Roma živi u getoiziranim naseljima I neleganiziranih objekata u kojim žive te su nezaposlene osobe , bez uvjeta za život u 21.stoljeću bez vode i el.energije ,sanitarnih čvora , kanalizacije te mali broj Roma se bavi sa samostalnim obrtima ili firmama , najčešče trgovinom na štandovima i tržnicama , skupljanjem sekundarnim sirovinama.

Većina Roma šalju svoju djecu u sustavu obrazovanja , te večina završavaju srednjo školsko obrazovanje. Dok mala djeca nisu uključena u predškolski sustav i dječje vrtiče.
Nakon školovanja nisu u stanju nači zaposlenje osim u nekim javnim radovima koji traju od 03 do 06 mjeseci.

Centar za socijalnu skrb

Veči broj Roma su uglavnom korisnici centra za socijalnu skrb I pomoć , što njih čini još večim hendikepiranom skupinom, zašto njih tako nazivam jer su radno sposobni , a ne mogu zarađivati sebi i da se sami skrbe o svojoj porodici. I tako da su moralni nekako se snalaziti privatno , i tako nakon maloljetnih brakova u zajednici nastaje još veće siromaštvo , što država odmahnjuje s rukom to su Romi (Cigani).
Onda u pojedinim tim naseljima ili getoiziranim naseljima punoljetne osobe imaju sa nepunoljetnom djecom dijete a nitko o tome se ne zbrinjava kako je to moguče da ta pedofilija se ne spriječava a u pojedinim mjestima dolazi i do silovanja , dok policijai druge institucije to zataškavaju da se uopče ne bih se bavili sa takvim slučajevima.
Tek kada se nešto strašno dešava onda tek kao institucije dolaze na uviđaj I opet jedno te isto sve se zaboravlja.

Diskriminacija Roma

-Diskriminacija večinskog stanovništva nad romima.
-Institucionalna diskriminacija
-Poslovna diskriminacija
-Rasna diskriminacija
-Diskriminacija u državnoj administraciji o pravima Roma.

-Prva diskrminacija se suočava od strane stanovništva u večini slučajeva pa od strane poslodavaca kada se Romi javljaju na otvoreni natječaj o zapošljavanju , gdje kada uočavaju da su Romi osobe koje su došli na razgovor odmah njim se kaže da je popunjen broj , ili kao da budu njih pozvali što to u biti znači nikada a takodjer i u školskoj ustanovi se dešava kada Romi pohadjaju i suočavaju se sa diskriminacijom.

Nakon dužeg vremena iz te diskriminacije dolazi da se i Romi automatizmom mijenjaju i takodjer dolazi do obostrane mržnje.
Diskriminacija i malverzacija ne proizlazi samo iz večinskog stanovništva nego i od strane Roma na Rome ili Romi na Roma.
Kako i na koji način dolazi , do romske diskriminacije to jest od strane njihovih predstavnika koji gledaju da pomažu svojim obiteljima i familiji od strane oba roditelja.

-Predstavnici koji su u naselja sa velikom familijom i koji su kao vladari u naselju te smatraju se da su oni glavni i od njihovih familija je uvijek netko financijski dobro stojeći i bavi se kamatarenjem ostalih Roma u romskome naselju jer u svakoj zajednici pa i tako i romskoj ima Roma koji konzumiraju alkohol , pušenje trave Jointa ili kockanjem i tako da romima je iznos koji dobivaju premalen od centra za socijalnu skrb dok takvih osoba koje sam spominjao da su ovisnici alkohola , droge ili kockanja moraju da se obrate kamatarima što njim daju na 500,00 Kn da do socijale se vrača 1500.00 Kn i ukoliko osoba ne daje taj novac onda slijedi 3.000.00 Kn , pa drugi slučaj imamo da se ti isti kamatari bave prodajom duhana ili alkohola tako da na mame ostale stanovnike u romskome naselju da uvijek budu njihovi taoci.

Diskriminacija od saborskog zastupnika g.Veljka Kajtazija bivšeg Fevzija Kajtazija koji je promijenio ime iz razloga da se ne osijeti da je Rom kosovskog porijekla , koji direktno diskriminira sva romska udruženja i romsko stanovništvo koji nije istomišljenik kao i On sam u protivnom za takve udruge nema projekta nema pomaka , nema suradnje , barikadirani.
G.Kajtazi također vrši diskriminaciju preko državnih institucija da sve što se tiće Roma da se On jedini pita i da svaki projekt koji dolazi od romskih udruga da institucije moraju njega pitati i reći mu tko je to poslao ako je to netko tko njega podržava i koji je u njegov Savez Kali Sara onda može u protivnom ne može nikako i ako je projekt možda napisan i najbolji od svih projekta.

Pričao sam o kamatarima koji je g,Veljko Kajtazi sve okupio oko sebe mada On zna šta oni rade po naseljima i da je njihov dosije pun kriminalnih radnji ali kroz ministra unutarnjih poslova štiti njih i kaže da njih ne smiju dirati jer njih izabrao za suradnike a zu to njim je i otvarao udruge te njih financira preko javnih radova.
A kamatari za uzvrat kada dodju izbori natjeraju prisilnim putem Rome da moraju glasati za Kajtazija ili u protivnom raste kamata i ne budu dobivali cigarete i alkohol na veresiju koju plačaju troduplo.

Više puta smo slali dopise Vladi RH , I svi znaju o njegovom mešetarenju sa kamatarima ali uzalud vam trud svirači. Poslali dopis i prijavu od 1.3 kg papirologije i dokaznog materijala na DORH I USKOK ali nikada se nije provelo ništa protiv g.Kajtazija i njegovih suradnika. A također smo i obavijestili Vladu RH g.Milanovića , I povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa i umjesto da ga kazne oni su ga još nagradili sa još više novaca da dobije i plus ured na Ilici.

G.Kajtazi ništa nije učinio za Rome kao što najavljuje nego laže državne institucije , preko Savez Kali Sara dobiva ogromni novac od države RH i plus od državnih razno raznih ministarstva , ogromnih novaca iz vanjskih projekta iz EU. A nitkome ne pomaže od Roma i romskih organizacija osim onih udruženja koji su u Savez Kali Sara a to su ljudi koji su u svojim naseljima ti isti kriminalci i kamatari.

Javno se zna da su svi njegovi suradnici u debelom kriminalu ali brani i štiti njih preko svojih kanala.

Pravosuđe i ministarstvo unutarnjih poslova isto također vrši pritisak i diskriminaciju nad romima zato što točno znaju tko se sa ćime bavi ali Oni hapse one male ljude koji su počinili prekršajne kazne a ne kaznena dijela i hapse one ljude koji nisu istomišljenici suradnika g,Kajtazija ili nisu podobni za g.Kajtazija te preko pravosuđa i policije podmečuje njim se da su počinili kaznene postupke samo da te osobe završavaju po zatvorima tako da ne smetaju g.Kajtaziju i njegovim suradnicima.

Diskriminacija nad romima od strane medija , isto proizlazi što Romi nemaju prava se izjašnjavati na medije jer g.Veljko Kajtazi vrši pritisak na medije da se On pita šta smije ići na medije i što ne smije kada se radi o romima , pošto je On u saborskom odboru za informiranje i medije.

Jezik i Kultura Roma

Jezik Roma Romani Chib u RH se upotrebljava samo 10% dok ostali Rome govore starobajaškim jezikom , a to su Romi koji su autohtoni i starosjedioci te imaju svoju kulturu i svoju posebnu kulturu. Isto kao i Hrvatski Romi iz Like koji su rođeni i autohtoni Romi.
Dok Romi iz Srbije , Makedonije , Bosne i Hercegovine , Lovari i Kosova koji govore 10% sa romskim jezikom Romani Chib.

Dok gospodin Veljko Kajtazi dobiva sredstva iz državnog proračuna za romski jezik koji je u sabor prihvačen I priznat u ime cijeloga svijeta, a nitko ga u ime svijeta i u svijetu osim republike Hrvatske obilježava kao 05. Studeni dan romskoga jezika. A zato dobiva sredstva opet g.Kajtazi I uveličuje samoga sebe kao autor romskoga riječnika koji je kupio od strane jednoga Roma iz Makedonije g.Ljatifa Demira a za uzvrat mu je obezbijedio da predaje na Hrvatskom filozofskom fakultetu za student romologija i koje kakve substance ,,,,po njihovim filozofijama.
i prima i plaču i sređiva mu da još i doktorira na tom fakultetu preko novca naših poreznih obveznika.

Legalizacija romskih kuća

Osobno sam poslao komplet elaborat o romskim naseljima i objektima uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina , što je taj elaborate iskorišten i informiran taj navedeni ured a takodjer I povjerenstvo za Rome , što nikada me nisu zvali da riješimo tu legalizaciju objekata več sam sa svojim kolegama koji imaju svoje udruge i kao predsjednik nacionalne koordinacije vijeća romske nacionalne manjine u RH , obratio sam se uredu za upravljanjem državnom imovinom i tražio sa više dopisa da se romima daje na poklon državno zemljište.
Te pokrenuo i parcelaciju i legalizaciju za romske objekte putem Grada Slavonski Brod i ostale gradove širom RH , nakon toga je g.Veljko Kajtazi zabranio suradnju ureda s upravljanjem državnom imovinom sa našom koordinacijom te prepisivao naš trud i rad sebi te proglasio sebe da je sve to napravio a institucije mu to i danas vjeruju i financiraju ga za legalizacije romskih kuča ali opet to g.Kajtazi ide legalizirat romske kuče po podobnosti preko svojih suradnika familijarnim putem.

Romi za vrijeme Korona Virusa

Romi za vrijeme Korona Virusa od države RH niti su bili zaštićeni sa higijenskom opremom a niti sa hranom kojima je bila potrebna najugroženijim obiteljima a tako i starim i nemočnim osobama.
G.Veljko Kajtazi za vrijeme Korone Virusa nije ništa pomagao u niti jednom segmentu kao što sam naveo romsku nacionalnu manjinu a tek kada je bio prozvan od strane naših Roma na društvenoj mreži onda je kao pomagao 190 obitelji i to u Zagrebu sa paketima 1.kg Šećer , 1.litra Mlijeka 1.Makarona , 2kg.Brašna ,4 paštete i 5 kg krupmira I tako da su Romi ogorčeni i jako ljuti na g.Kajtazija koji prima milijunske cifre a nikome ne pomaže.
Sada Romi žele da se ujedine i naprave peticiju sa potpisima i OiB-om imenima I prezimenima te proslijediti Vladi RH, predsjedniku države , DORHU , Uskoku I svim nadležnim institucijama , da se preispituje imovno stanje prije ulaska u sabor RH sadađnje stanje g.Kajtazija sa provjerama i bankovnim računima u zemlji i stranim državama.

Elaborat sačinio:

Ibrahim Gušani

2 comments

  1. Sali usein Reply

    Situacija nasih Roma je svuda ista I ko je kriv. Prebacujemo n'a ne koga krivicu à nikad n'a n'as. Da se pitamo sta smo mi uradili za n'as napredok nista, samo svadje nesuglasice ne jednakvos diskriminacija medju nama sto to ide u korist vecinskim narodu. I zalimo se n'a nase prestavnike ko ih je birao mi I dozvolili da rade Kako oni zèle bez nikakve odgovornostida nekome odgovaraju. Sta treba I mora da uradimo, nove réforme nacin rada svesni, mladi obrazovni kadar koi ce da rade za Nacionalni interes da nepoverenje od Roma da vrate poverenje, jedinsvo, za zajednicki cilj. Mi ako ne pomognemo samim sebi niko drugi nece. Hvala bogu sto se probudi la nasa romska svest I zelja da uradimo za nasu déçu, unucadi, bolje sutra. Upre rroma I pozdrav svima.

  2. Andrija Reply

    U svim bivsim republikama Jugoslavije, Romi su isto tretirani u negativnom smislu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *