Ljudska prava u Srbiji u vreme pandemije: Kršenje ili opravdano ograničavanje?

Piše  Sandra Maksimović

16.04. 2020.

Srbija je jedna od zemalja sa najrigoroznijim merama donesenim usled pandemije COVID-19, uvedenim nakon proglašenja vanrednog stanja pre tačno mesec dana. Sa uvođenjem vanrednog stanja nadležni organi u mogućnosti su da ograniče i određena ljudska prava poput zaštite podataka o ličnosti, prava na obaveštenost, ali i slobodu kretanja i okupljanja – što po mišljenju sagovornika EWB sa sobom nosi potrebu za postavljanjem jasne granice između ograničenja ljudskih prava u vanrednom stanju i kršenja istih.

Pravnik i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević kaže da kada se o uvedenim merama govori iz ugla ljudskih prava – postoje izazovi, te da je svako ograničavanje, kao na primer slobode kretanja, nešto što uvek mora biti srazmerno cilju koji se želi postići.

„Mora se voditi računa o proporcionalnosti kod svih mera koje se sprovode u ovom periodu. Zbog toga bi bilo dobro da kao što postoji poverenje onih koji se bave ljudskim pravima u medicinsku struku i njihove savete, da imamo i poverenje lekara i doktora o tome da bez punog poštovanja ljudskih prava nijedna od mera neće dati dobre rezultate. To znači da bi poverenje trebalo da bude dvosmerno. Svim ograničenjima koja Ustav dozvoljava, čak i u najtežim slučajevima kao tokom rata, i dalje se čuva pravni sistem, a sva ograničenja ljudskih prava moraju da budu utemeljena na Ustavu. Ako je to nešto što može da pokrije situaciju kao što je ratno stanje, sigurno može da pokrije i situaciju u kakvoj se danas nalazimo, a to je vanredno stanje zbog COVID-19“, ističe Antonijević i dodaje da se nada da ćemo imati mnogo više razumevanja struke.

On navodi da smo prethodnih dana, nažalost, videli da doktori govore da dok traje pandemija tu prava nema, da sve može da se radi.

“To je prilično neodgovorno i pokazuje zaista bazično nerazumevanje pravnog poretka, institucija i sve što sada mnogo više nego ranije mora da bude u potpuno savršenoj formi i da funkcioniše, ne samo na centralnom nivou, nego i na lokalu“, naglašava Antonijević.

“Ne može se birati koji deo pravnog sistema želite da poštujete”

Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Katarina Golubović objašnjava da zabrana kretanja sama po sebi nije neustavna, ali da može postati ukoliko se proceni da je nametnuta na taj način da ugrožava tzv. apsolutna prava.

“Dakle, ako je zabranom kretanja realno ugrožen život – to je neustavno. Ako zabrana kretanja prelazi u torturu – i to je neustavno. Čini mi se da klizimo po graničnoj liniji, uz veliku mogućnost da kročimo na teren zabrane za pojedine kategorije stanovništva”, navodi Golubović.

A određenoj kategoriji stanovništva ugroženo je i pravo na pravično suđenje – sagovornici EWB-a istakli su da je ovo pravo trenutno jedno od najupitnijih. Golubović objašnjava da ako već imamo vanredno stanje imamo i dozvoljenost ograničenja ljudskih prava, ali da ono što je nedozvoljeno jeste kršenje prava na život, prava na telesni i psihički integritet i prava na pravično suđenje.

“Ima još prava koja se ne mogu ograničiti, ali ova posebno ističem jer su ona trenutno naročito ugrožena. Jasno je da je pravo na pravično suđenje prekršeno kod lica koja su osuđena preko Skajpa, na osnovu preporuke Ministarstva pravde. Jasno je da je i pravo na pravično suđenje povređeno od suda koji osudu obrazlaže kršenjem apela predsednika, jer mu nedostaje karakteristika nezavisnosti. Utvrdiće se da li je psihički i telesni integritet pritvorenika bio narušen, jer se ne zna da li se vodilo računa o njihovom zdravstvenom stanju”, ističe Golubović.

Antonijević se slaže da se pitanja prava na pravično suđenje i razmere ograničavanja slobode kretanja mogu “staviti pod znak pitanja da li su i u kojoj meri bila i jesu opravdana”. On ističe da uvek treba biti oprezan i voditi računa o celokupnom pravnom sistemu, jer se ne može izabrati koji deo pravnog sistema želite da poštujete.

“Ako krenete da kršite prava, to je nešto što se vrlo lako može proširiti na celokupan pravni sistem i davati mogućnost i na lokalu i na drugim nivoima da se prava građana krše. Dobro je što kolege prate i reaguju, s obzirom na to da imate nekoliko inicijativa za ocenu ustavnosti”, kaže Antonijević.

Naime, Beogradski centar za ljudska prava podneo je Ustavnom sudu Srbije incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, donete za vreme vanrednog stanja, navodi se na njihovom sajtu.

Ustavni sud Republike Srbije; Foto: Ustavni sud Republike Srbije

“Inicijativa se odnosi na predviđenu mogućnost dvostrukog kažnjavanja, krivičnog i prekršajnog, lica koja prekrše zabranu. Iako je naredbom ministra određeno da će se nepoštovanje uvedenih zabrana kažnjavati kao krivično delo – u skladu sa Krivičnim zakonikom, a kao prekršaj – u skladu sa pomenutom uredbom, nema nikakvog opravdanja da građani koji prekrše navedene zabrane budu dvostruko kažnjeni”, navodi se u saopštenju Beogradskog centra za ljudska prava koji podseća da Ustav Srbije (član 34) i Protokol 7 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (član 4) garantuju načelo ne bis in idem, odnosno zabrane ponovnog suđenja za istu stvar, od koga se ne može odstupiti ni u vreme vanrednog stanja.

“Ne bih govorio da li to jesu ili nisu kršenja, mislim da je ta argumentacija dovoljno dobra, ali apelovao bih na Ustavni sud da ozbiljno shvati i u što kraćem periodu donese kvalitetne i utemeljene odluke. Jer sada je u stvari prvi pravi odgovor na pandemiju, ali i pravi odgovor na to kako će izgledati srpsko društvo nakon ukidanja vanrednog stanja i da li ćemo imati institucije i očuvane sisteme koji će štititi građane“, ističe Antonijević i dodaje da je to naročito bitno zbog toga što ćemo nakon završetka pandemije mnogo više pažnje morati da posvećujemo ekonomskim i socijalnim pravima koja će zbog ekonomske krize biti ugrožena.

Reaguje se na određena kršenja

Svakako, Antonijević ističe da kršenja ima, ali da se na njih reaguje, kao što je bio slučaj sa sada već ukinutom naredbom iz Bora, koja je svim organizacijama civilnog društva naređivala da moraju sve svoje ljudske kapacitete da stave na raspolaganje Štabu za vanredne situacije.

„To govori o nerazumevanju prava, Ustava, to je nešto što nalikuje na prinudni rad i dobro je da je tako nešto ukinuto. Zbog toga je dobro pratiti situaciju na svakom nivou – i na nivou Vlade i na nivou lokalne samouprave, zato što su primetna različita tumačenja mera na lokalu“, kaže Antonijević i dodaje da je drugi slučaj bio pokušaj ugrožavanja medijskih sloboda Zaključkom Vlade o centralizovanju informisanja građana o COVID-19, koji je u kratkom periodu ipak povučen, što navodi kao pozitivan primer slušanja struke.

“Ipak, struci se ne veruje mnogo, nadležni postupaju reaktivno. Vidi se da pojedine odluke koje se donose i na lokalu i na republičkom nivou ne prođu filter ljudskih prava i uopšte određene utemeljenosti. Ne znam šta sve u brzini treba opraštati, ali ne mnogo i naročito ne sada kada je već prošlo toliko nedelja od početka krize. Ljudska prava nisu nešto što možemo nipodištavati u ovom periodu i ujedno nema ni potrebe. U okviru zaista širokih ustavnih ovlašćenja i mogućnosti tokom vanrednog stanja, sve se može pravno i urediti“, naglašava Antonijević.

Golubović dodaje da se pravo na informisanje može ograničiti, ali da to svakako nije poželjno.

“Upravo je posledica hapšenja Ane Lalić bilo očuvanje prava na kritiku. Savet Evrope je u svojoj instrukciji pozvao države da očuvaju ovo pravo, kao veoma važno pravo u ovom periodu”, kaže Golubović.

Ana Lalić, novinarka portala privedena je 1. aprila zbog objavljivanja teksta o nedostatku adekvatne zaštitne opreme za medicinske radnike u Kliničkom centru Vojvodine, koji je navode demantovao i podneo prijavu protiv “širenja panike”. Lalić je narednog dana puštena na slobodu, ali su joj oduzeti mobilni telefoni i laptop što je u javnosti diglo sumnju da policija želi da utvrdi identitet njenih izvora za koje se zna da dolaze upravo iz Kliničkog centra Vojvodine.

Međutim, hapšenje novinarke nije bilo jedino hapšenje koje je izazvalo reakcije u javnosti. Umetnica Jovana Popović iz Kikinde, koja je javnosti postala poznata kao autorka antivladine pesme “Bagra”, uhapšena je 10 dana nakon što je došla iz Crne Gore 14. marta, dan pre uvođenja vanrednog stanja, zbog navodnog kršenja mere obavezne kućne izolacije. Međutim, onda tvrdi da je na granici, a ni nakon povratka u Kikindu, niko nije obavestio da mora da bude u izolaciji. Popović je iz pritvora puštena tek 13. aprila, iako su brojne organizacije civilnog društva zatražile njeno oslobađanje, uz podsećanje da odredbe i zakoni ne mogu da važe retroaktivno.

Savet Evrope u dokumentu, odnosno instrukcijama za vlade širom Evrope o poštovanju ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona tokom krize COVID-19 poslatim svim članicama, navodi da svako odstupanje mora imati jasno uporište u domaćem pravu da bi zaštitilo od samovolje i mora biti strogo neophodno za borbu protiv vanredne situacije. Navodi se da države moraju imati na umu da svim preduzetim merama treba da teže zaštiti demokratskog poretka od pretnji, i trebalo bi uložiti sve napore da se zaštite vrednosti demokratskog društva kao što su pluralizam, tolerancija i slobodoumnost.

Izvršna vlast bez kontrolne funkcije Skupštine

Neophodno je istaći da nije samo proglašenje vanrednog stanja osnov za ograničenje ljudskih prava – dovoljno je proglašenje pandemije i vanredne situacije da bi postojala mogućnost ograničenja nekih ljudskih prava, uključujući i kretanje.

“Tačno je da postoje dva pravna puta uvođenja vanrednog stanja, gde je redovan način proglašenje od Narodne skupštine. Meni se čini da sve vreme klizimo na linijama razdvajanja dozvoljenog i nedozvoljenog. Ustav kaže da mere važe i da ih Skupština potvrđuje kad se sastane. Ono što je mnogo veći problem od načina samog proglašenja je činjenica da Skupština ne vrši kontrolnu funkciju već mesec dana”, ističe Golubović.

Narodna skupština Republike Srbije; Foto: Wikimedia Commons

Antonijević se slaže i dodaje da kontrolnu funkciju koju Narodna skupština ima mora da se koristi što je više moguće u vanrednom stanju, stoga ističe da ne vidi zbog čega parlament ne bi mogao da donosi odluke na jednoj digitalnoj platformi i da se na taj način uključi treća grana vlasti, s obzirom na to da smo se u nekim drugim oblastima poput pravosuđa veoma brzo prilagodili i prešli na digitalni način donošenja postupaka, kao što na primer, Vlada odlučuje elektronskim putem ili sudovi rade preko Skajpa.

„Smatram da je to prva poruka koju bi trebalo poslati, pošto ovo nije nešto što će trajati još kratak period, tu će biti i dalje izazova. Videli ste i sami koliko život donosi nekih pitanja o kojima nismo razmišljali o ranijem periodu. Od toga šta će biti sa decom čiji su roditelji zaraženi i smešteni u bolnice. To su sve neka ključna pitanja za koja je dobro da imamo i zakonske osnove“, ističe Antonijević.

Posledice delanja nadležnih tokom vanrednog stanja neće nestati nakon njegovog ukidanja. Pitanje je kojim će se tempom spušteni nivo ljudskih prava vraćati u pređašnje stanje. Antonijević zaključuje da bi svako trebalo da se zapita koja ga prava interesuju, koja su mu prekršena u ovom trenutku i da “shvati da ukoliko je jedno pravo prekršeno vrlo lako će se prekršiti i sva ostala”.

124 comments

 1. best cbd oil Reply

  Right now it seems like WordPress is the top blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?|

 2. best cbd oil Reply

  I think the admin of this web page is in fact working hard in support of his web page, for the reason that here every material is quality based data.|

 3. 토토사이트 Reply

  I really like what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I've added you guys to blogroll.|

 4. house cleaning Reply

  If you are going for most excellent contents like me, only pay a quick visit this web site everyday as it gives feature contents, thanks|

 5. 슈어맨 Reply

  Hi there, simply became aware of your blog thru Google, and located that it is really informative. I am going to be careful for brussels. I will appreciate in case you proceed this in future. Lots of other people might be benefited from your writing. Cheers!|

 6. click here Reply

  hello there and thank you for your information – I've certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.|

 7. 스포츠방송 Reply

  I just couldn't go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the usual information a person provide on your visitors? Is gonna be back ceaselessly in order to inspect new posts|

 8. Big Dicks Reply

  Howdy! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!|

 9. Rymden 77 Reply

  I am actually grateful to the holder of this web site who has shared this enormous piece of writing at here.|

 10. thiendia cau giay Reply

  Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers|

 11. gai goi cao cấp hai bà trưng Reply

  Please let me know if you're looking for a article author for your site. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Regards!|

 12. seo greater toronto area Reply

  hi!,I like your writing so a lot! proportion we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. Maybe that's you! Looking ahead to see you. |

 13. CBD Oil Reply

  Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was really informative. Your website is useful. Thanks for sharing!|

 14. mobilephonesrepairs.co.uk Reply

  Hi there are using WordPress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 15. Best CBD Oil Reply

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This put up actually made my day. You can not consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!|

 16. baby Reply

  I'm really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this problem?|

 17. manzi Reply

  Excellent weblog right here! Additionally your website rather a lot up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol|

 18. manzi Reply

  Thank you for the good writeup. It in fact was once a entertainment account it. Glance complex to more delivered agreeable from you! By the way, how could we communicate?|

 19. jonathan manzi Reply

  Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

  • Nebojša Vladisavljević Post authorReply

   Honestly, we are glad that you like our Website.
   As far as money is concerned, we all really work as volunteers, certainly in order to welcome any help, and I take this opportunity to ask all those interested, who can afford a donation, for the help we need to survive. Thank you for understanding.

   How you can donate:
   PAY PAL: romi.novinari@yahoo.com
   PAY PAL account: 4029301065896418

   EUROPEAN ROMANO LIL is an independent Roma media that is not funded by any political party, nor by state, provincial or municipal sources of funding. We have chosen this difficult way of survival because we want to be truly independent and objective in presenting information that might interest our readers.

   We do not want to be dumb to the truth because of someone's money, not to see it, not to hear it… We want you to find on these pages a word that truly reflects every event. We will do everything we can, and we ask you to help us in our efforts.

 20. Read it on Reply

  You actually make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be really one thing which I believe I would never understand. It seems too complicated and very huge for me. I am looking forward on your subsequent post, I will attempt to get the hold of it!|

 21. instagram Reply

  An impressive share! I've just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your website.|

 22. mài kèběn Reply

  What i do not understood is in fact how you are not actually much more well-preferred than you may be now. You're so intelligent. You know thus significantly on the subject of this subject, produced me individually consider it from so many numerous angles. Its like women and men don't seem to be involved unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always take care of it up!|

 23. bp 12 Reply

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks|

 24. Backlink Indexing Reply

  Ahaa, its nice dialogue about this paragraph at this place at this weblog, I have read all that, so now me also commenting here.|

 25. cbd oil for pets Reply

  I'll right away snatch your rss as I can't in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Please permit me recognize in order that I could subscribe. Thanks.|

 26. Eetu Reply

  Hello, after reading this amazing paragraph i am as well glad to share my experience here with colleagues.|

 27. web 2 blog Reply

  Thanks designed for sharing such a fastidious thought, piece of writing is good, thats why i have read it fully|

 28. socialmediatoday.com Reply

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos|

 29. Kaila Brockman Reply

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You're amazing! Thanks!|

 30. health Reply

  We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website offered us with useful info to work on. You have performed an impressive activity and our entire neighborhood might be grateful to you.|

 31. Sheldon Uy Reply

  Superb page and additionally simple to make sure you figure out justification. Exactly how can Document keep performing obtaining concur to make sure you publish element for the document into my approaching e-newsletter? Getting correct credit scores in your direction all the journalist and additionally backlink to website won’t deemed a dilemma.

 32. cyberworldcasino Reply

  Wow, wonderful weblog format! How long have you ever been blogging for? you made running a blog look easy. The total look of your website is fantastic, as neatly as the content material!

 33. click to visit Reply

  I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i'm happy to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I so much indisputably will make sure to don?t put out of your mind this website and provides it a look on a relentless basis.|

 34. solar led street light Reply

  Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this blog.|

 35. נערות ליווי Reply

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 36. cheap deals Reply

  My brother recommended I would possibly like this website. He was once entirely right. This put up actually made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thanks!|

 37. Download Lagu Reply

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 38. UK business directory Reply

  Hello excellent blog! Does running a blog like this require a large amount of work? I've virtually no knowledge of programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off subject however I simply needed to ask. Kudos!|

 39. jon manzi Reply

  I have read so many posts regarding the blogger lovers except this paragraph is genuinely a nice paragraph, keep it up.|

 40. jon manzi Reply

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web page is actually nice.|

 41. bill per call Reply

  I was extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you saved to fav to check out new information on your web site.|

 42. homeguides.sfgate.com Reply

  Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and excellent style and design.|

 43. Pmp exam prep Reply

  I'll immediately take hold of your rss as I can't find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Kindly let me understand so that I may subscribe. Thanks.|

 44. read more Reply

  Please let me know if you're looking for a article author for your blog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Kudos!|

 45. sikis izle Reply

  Great info. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I've book marked it for later!|

 46. kbc lottery winner list Reply

  I have been browsing on-line more than 3 hours today, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It's lovely worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the web will be a lot more helpful than ever before.|

 47. Teressa Amento Reply

  I simply wanted to appreciate you again. I’m not certain the things that I might have sorted out without these tips revealed by you relating to such subject. It absolutely was a distressing situation in my circumstances, however , coming across the well-written tactic you handled that took me to leap for fulfillment. Now i’m thankful for your information as well as trust you recognize what a great job you are undertaking instructing the mediocre ones via your websites. More than likely you haven’t encountered any of us.

 48. Emmy Ajello Reply

  I am typically to blogging and i actually appreciate your website content continuously. The article has truly peaks my interest. Let me bookmark your internet site and maintain checking for brand spanking new data.

 49. P2P거래소 Reply

  I intended to create you a little observation just to say thank you as before with the lovely techniques you’ve shown on this page. It was so surprisingly open-handed of people like you giving openly precisely what many of us might have sold as an electronic book to get some cash on their own, and in particular since you could possibly have tried it if you ever desired. These tactics as well worked to be the fantastic way to be aware that many people have the identical passion just like mine to grasp a lot more with regard to this matter. I know there are millions of more enjoyable situations ahead for individuals who see your blog post.

 50. Click here Reply

  Generally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.

 51. xnxx Reply

  An interesting discussion will be worth comment. I believe that you need to write read more about this topic, it might certainly be a taboo subject but typically consumers are not enough to dicuss on such topics. Yet another. Cheers

 52. buy clenbuterol online Reply

  I like this post a lot. I will definitely be back. Hope that I will be able to read more insightful posts then. Will probably be sharing your knowledge with all of my associates!

 53. WC Toilet Bowl Specialist Reply

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 54. Learn More Reply

  Hi there very nice website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am glad to search out so many helpful information right here in the put up, we need work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 55. Homeone Reply

  If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.

 56. idgod Reply

  Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that will make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!|

 57. https://rajaqqpkv.com/ Reply

  I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I’m having some minor security problems with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any solutions?

 58. VISIT THIS SITE Reply

  I’m typically to blogging and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and maintain checking for brand spanking new information.

 59. Payless Reply

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 60. 야잘알 Reply

  Can I just now say that of a relief to get somebody who actually knows what theyre speaking about on the web. You actually realize how to bring an issue to light and produce it important. Workout . need to look at this and fully grasp this side on the story. I cant think youre no more common because you definitely contain the gift.

 61. Jambi Update Reply

  I¡¯m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that¡¯s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 62. unibet casino Reply

  We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.|

 63. muzzleloading scope Reply

  You couldn’t enter into great detail, nevertheless, you presented the necessities I desired to get me thru. It only needed a short while to see your entry and so I have an awareness that I know most people pass up. You will have added to my exploration in your posting.

 64. Click here Reply

  Aw, i thought this was an incredibly good post. In idea I have to set up writing like that moreover – spending time and actual effort to generate a very good article… but exactly what can I say… I procrastinate alot and also no means often go completed.

 65. Noitaden Reply

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information specifically the last part I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 66. Click here Reply

  Hi! I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 67. 로얄홀덤 Reply

  Intimately, the article is in reality the most excellent on that precious topic. I agree with your conclusions and will thirstily look forward to your coming updates. Simply saying thanks definitely will not simply be sufficient, for the phenomenal lucidity in your writing. I definitely will at once grab your rss feed to stay informed of any kind of updates. Fabulous work and also much success in your business dealings!

 68. sofort de Reply

  Excellent blog here! Additionally your web site rather a lot up fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol.

 69. pool chairs Reply

  I wish more people would write blogs like this that are actually helpful to read. With all the crap floating around on the web, it is rare to read a blog like yours instead.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *