ROMSKA DUŠA

– Kunem se kao Rom,

Kunem se vremenom

u čast svih onih koji više nema

u ime mojih predaka,

koji su se suočavali sa smrću,

njihov san ja još po dnu srca nosim.

Učini mi se ponekad da sve likove drage

vidim cestom kojom gazim

bosonog kišne kapi kao u dane dijetinjstva

Pružam ruku glasno zapomažem

(Ljudi pustite moj narod da prođe)

nama je porodica sveta.

Autor: Jasna Sofija Kosanović

ROMANI ATMA

-Haljaćerava sovel sar Rom

haljaćerava sovel vakćeja ko anav
sa koljendar save majbuth nane tane ko

anav mire papomnenger save resljepe meribaja,
đi me oljengor suno ićerava pana ano mo vilo.

Dikholape maje podajekhvar či dikhava sa ljenger šuže muja, dikhava drumoa nakhava prnango andor boršineser panja sar ko dive čhavorikane, mukava mo vas, čhivava ljenje piko vićindoj: Manušaljen
meken mo narodo, mo sveto te nakhel,
Sose amenje tane o čherutne devlikane?

Preveo na romski: Seljajdin Salijević Salijesor

Komentariši