BOK

So rodam, po čhonuto arakhlam.

Kaj, jek arman phuri sar paj, o uzdrape sikavel.

Amari duk ćernjili, varekasta voj našli,

Sasto drom e thudasa andar po brok ćinđarda.

Kana dikhlam, e jasvenca o drom sasto xaladam

a thud kaj thavda, lijam sa pilam.

Sa gelotar, sa našlotar ’ma i arman ačhili !

Amen lasa sar phangle.

Jek kašt, bi krangengo, bi patrengo, ćićidam.

I učhalin amari čumidam, I arman sar bar kerdam.

O dživdipe piro vast unzarda thaj amen pe punre uštada.

Dromesa džas …

Karing o drom indjarel – ka dikhas !                                                       

                                                       PREVOD NA SRPSKI

                                                           GLAD

U gnezdima na Mesecu mir smo našli.

Ali, kletva pravremena, strepnju širi.

Neko našu majku juri, na nju reži, Ona beži, crnu stazu mlekom škropi.

Suzuama smo stazu prali, pili mleko.

I sve ode, osim  kletve.

Zastali smo.

Jedno drvo osušeno zagrlismo.

Senku našu poljubismo.

I kletva je zanemela.

Život nam je ruku dao,

Ustadosmo.

Na putu smo …  Kuda vodi – videćemo !

                                                                                                                    Ibraim Dzemail

Evropske romske novine

Komentariši