Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine nudi preporuke za kratkoročne odgovore na COVID-19

Važno je osigurati da se prema pripadnicima nacionalnih manjina postupa podjednako i da svi uživaju osnovna ljudska prava, posebno na zdravlje i tačne, lako razumljive i pravovremene informacije, bez ikakve diskriminacije, u svakom trenutku, uključujući prilikom uvođenja hitni mjera

Lamberto Zannier (Foto: OSCE/Arnaud Roelofsz)

Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine, Lamberto Zannier, pripremio je preporuke koje vlade trebaju uzeti u obzir u svojim naporima u borbi protiv širenja COVID-19.

Na osnovu iskustva svoje institucije, visoki komesar podsjeća države članice OSCE-a da su kohezijska društva jaka društva.

Zannier je rekao: “Dok vlade žure sa uvođenjem hitnih mjera, neophodno je i da se sjete da uključe potrebe svih u društvu, uključujući i pripadnike nacionalnih manjina i drugih marginalizovanih zajednica.”

Visoki komesar je podsjetio države koje su članice OSCE-u da i dalje ostaje na raspolaganju za pružanje podrške u ova neviđena vremena.

Podržati ljudska prava

Važno je osigurati da se prema pripadnicima nacionalnih manjina postupa podjednako i da svi uživaju osnovna ljudska prava, posebno na zdravlje i tačne, lako razumljive i pravovremene informacije, bez ikakve diskriminacije, u svakom trenutku, uključujući prilikom uvođenja hitni mjera.

Budite inkluzivni

U interesu svih je da hitne mjere nenamjerno ne propuste da obuhvate potrebe svih grupa u društvu. Vlade bi trebale težiti savjetovanju sa širokim spektrom društvenih grupa u oblikovanju i provedbi njihovih odgovora. Ako određene grupe pokazuju da njihove potrebe nisu zadovoljene, prilagodite mjere koje bi ih uključili. Ovaj je princip relevantan i za fazu oporavka.

Budite osjetljivi na jezičke potrebe

Države bi trebale pružiti osnovne usluge na jezicima koje različite zajednice koriste, posebno u zdravstvu i u komunikacijama o zdravstvenoj krizi i službenim odgovorima. Osobe sa ograničenim znanjem službenog jezika mogu postati posebno ranjive ako ne mogu razumjeti šta se od njih očekuje. Programi učenja na daljinu trebaju zadovoljiti potrebe svih zajednica. Djeca koja pripadaju manjinskim grupama trebalo bi da mogu da nastave sa učenjem na službenom jeziku, zajedno sa svojim materinjim jezikom.

Zaštitite ekonomski ugrožene

Ekonomske posljedice krize pogodit će najprije i najteže one s nesigurnim prihodima i poslovima. To uključuje strane radnike, neformalne radnike i osobe koje pripadaju marginalizovanim zajednicama, uključujući pripadnike manjina. Postoji stvarni rizik da padnu u siromaštvo i socijalnu isključenost. Žene, koje često nose dodatne odgovornosti u svojim domaćinstvima ili su na prvoj liniji pružanja zdravstvene zaštite, također mogu biti nesrazmjerno pogođene. Ovo se posebno odnosi na žene iz manjinskih zajednica koje mogu doživjeti dvostruku diskriminaciju.

Održavajte nultu toleranciju na diskriminaciju i ksenofobiju

Vlasti moraju biti posebno budne u nadzoru i borbi protiv slučajeva netolerancije i ksenofobije i drugih oblika nejednakog tretmana zasnovanog na identitetu, etničkoj pripadnosti, jeziku, religiji ili kulturi. U doba nesigurnosti duboko ukorijenjena strepnja može se izdići na površinu. Ako države razmotre korištenje nadzornih tehnologija za praćenje širenja virusa, to ne bi trebalo ciljano utjecati na nijednu skupinu.

Gradite na pozitivnim primjerima za promicanje socijalne kohezije

Bilo je mnogo pozitivnih primjera inkluzivne komunikacije među zajednicama i mjera koja ciljaju sve grupe bez obzira na njihovu pozadinu u zemljama OSCE-a. Zannier je rekao: “Bilo koji primjeri inkluzivnosti u našim pristupima ovoj krizi uzrokuju optimizam i ključni su za zdravlje, stabilnost i otpornost naših društava.”

(portal-udar.net/osce.org)

IZVOR OSCE.ORG, Prevela: A.M.

Evropske romske novine

2 comments

  1. ENES Reply

    DOBARDAN GOSPO.DALISE MOZETE UKLJUCITI SAMNOM ZA OVAJ VELIKI PRIBLEM U VEZI NASE POPOLACIJE ROMA DA IZADJU IZ OVI UGRUZJENIH POROBLEMA DAHI SPASAVAMO NA NEKI NACIN KOJISU STVARNO UGRUZJENI ZA OVIH VREMENA TEL.00393281952163 ASS, CIR, CUL,ROM BOLZANO 39100 ITAL

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *