Novi izvještaj Misije OSCE-a o diskriminaciji u BiH

Mart 22, 2020

učer je obilježen Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije, tim povodom je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila izvještaj pod nazivom „Diskriminacija u Bosni i Hercegovini: percepcija javnosti, stavovi i iskustva“.

Istraživanje je provedeno prošle godine na uzroku od 1001 osoba. U ovom Izvještaju predstavljeni su rezultati istraživanja koji obuhvataju percepcije, stavove i lična iskustva ispitanika/ca u pogledu diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Rezultati ovog izvještaja govore da se većina ispitanika (87%) slaže da je diskriminacija veoma široko rasprostranjen problem u BiH. Sa diskriminacijom se suočava većina BH stanovnika koja ih pogađa u različitim sferama života a najizraženija je u seri zapošljavanja. Rezultati  potvrđuju ogromnu diskriminaciju određenih grupa, kao što su Romi (81%), migranti (73%) i LGBTIQ osobe (70%). Izvještaj pruža jednu značajnu, mada zabrinjavajuću sliku stanja u BiH u vezi sa diskriminacijom.

Ambasadorica Misija OSCE-a u BiH, Kathleen Kavalec, naglasila je da je Misija OSCE čvrsto opredijeljena za borbu protiv diskriminacije – pojave koja je po mišljenju građana sveprisutna u BiH, što je pokazalo i istraživanje.

„To je ozbiljan problem, jer diskriminacija stoji na putu izgradnje inkluzivnog društva u kojem ljudi rade zajedno na prevladavanju izazova, u interesu svih. Svakako da potreba za ovakvom vrstom široke i sveobuhvatne saradnje nikada nije bila jasnija, nego što je to danas. Misija OSCE-a u BiH će nastaviti svoju važnu ulogu i raditi sa nadležnim organima i građanima na borbi protiv diskriminacije, u interesu svih u BiH“, dodala je Kavalec.

Bosna i Hercegovina je usvojila Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine i učinjeni su mnogi napori u cilju jačanja mehanizama borbe protiv diskriminacije. Posebna podrška je pružena institucionalnom jačanju pravosudnim institucija u BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u ostvarenju njihovog mandata u oblasti borbe protiv diskriminacije.

Ovim izvještajem je još jednom ukazano na potrebu da je potrebno raditi i dalje kako bi se osigurala nediskriminacija u BiH, u korist svih ljudi ove zemlje. OSCE Misija se ovim izvještajem obavezuje da će kontinuirano nastaviti svoj rad u borbi protiv diskriminacije i na promovisanju ljudskih prava.

Izvještaj možete preuzeti na stranici ispod:

https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina/448855?download=true 

(portal-udar.net)

IZVOR A.M.

Evropske romske novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *