Tanić: Romi su u najtežoj situaciji u ovoj krizi; Njuhović: Moramo zadržati romsku djecu u obrazovnom procesu

Novinar Tanić je takođe istakao da dodatni problem za romsku zajednicu je prekid rada škola te da većina neće moći da se uključi u on line nastavu.

Azemina Njuhović, pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS, foto: Radio Sarajevo

 „Ekonomska slabost i nestabilnost romske populacije dovodi do situacije da mnogi nemaju novaca da kupe osnovne higijenske potrepštine, a posebno stvari koje su bitne za dezinfekciju, što dodatno povećava rizik za njihovo  zdravlje“, rekao je Dalibor Tanić, glavni urednik Romskog portala Udar u razgovoru za N1.Tanić je istakao da mjere zabrane rada i okupljanja izuzetno teško utiču na romsku populaciji u BiH, ali i regionu.

„Veliki broj Roma se bavi skupljanjem sekundarnih sirovina, dio njih je na pijacama i prodaju stvari. Imamo informaciju da je neki dan zatvorena pijaca u Visokom. To je bilo jedino mjesto gdje su oni mogli da zarađuju. Lokalne zajednice ne smiju da zaborave u ovoj situaciji na romsku zajednicu. Pored nadležnih vlasti i sami predstavnici romske zajednice i nevladinih organizacija se moraju angažovati u rješavanju ovih problema.

U ovoj krizi moramo svi biti jednaki i mora se pomoći romskoj populaciji koja je u najtežem socijalnom problemu. Takođe i mainstream mediji trebaju da obiđu i podsjete da postoji čitava jedna zajednica koje je i prije ovoga bila zapuštena i da svi budemo isto tretirani“, novinar je Tanić je takođe istakao da dodatni problem za romsku zajednicu je prekid rada škola te da većina djece neće moći da se uključi u on line nastavu. „Problem je što dio romske zajednice nema ni struju. Zatim značajan dio nema Internet, a i oni koji ga imaju, pitanje je da li pristupaju putem mobitela ili računara. To je veliki problem sa kojim će se romska zajednica suočiti dugoročno ako sada prekine obrazovanje“, rekao je Tanić.Azemina Njuhović, pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u intervju za N1 istakla da poseban problem 

u sadašnjoj vanrednoj situaciji postoji u uključivanju romskih učenika u  on line nastavu.

„Kako sam informisana iz škola, roditelji većine romskih učenika nemaju internet odnosno pristup kompjuterima. Moramo prevazići taj problem. Škole će dostaviti romskoj djeci materijale i zadaće u hard copy, dakle odštampano. Moramo zadržati romsku djecu u obrazovnom procesu“, rekla je Njuhović.

Po informacija portala Udar sve veći broj građana romske nacionalnosti koristi internet putem mobilnih telefona, ali je problem medijske pismenosti i znanja za korištenje digitalnih sprava za obrazovne potrebe, a to je proces koji se mora razvijati kako se ne bi desila sadašnja situacija vezana za odvijanje nastave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *