BI TRAJOSER HAPENCAR PHIRAVA

Hapja hapjarava siharo,
Ama nanema trajo,
Me čherestar sijum dur,
Isima pana drumo baro.

Phirava hem ka phirav,
Hem mo vilo tano pherdo.Ma,korkori na džanav! Sose,sose 
sijum esavko?

Me mo hapi fordava
Šudro,mulikano,
Kuri džava?
Haj,uljum sar dilino

Mo hapi kurij?Madara
Čhinela sar čhuri,
Anglo ljeste ka perel
I phenli,sar paluni suli.

Tharoj mo hapi kotar cidle, Thaj o dukha bare, asvencarI jag ka
mudarav o thava, Dandencar,anglo
 mande ka čhinav.

Phirava,ama nanema trajo,Mo drumo nikana nanelje agorI phenli ano mande barilji,Atar mande asvencar vadimi

Mo čher akana pašlo ano pani,
Peli i paluni suli,atar vadimi phenli
I jag me hapendar ačhilji mudardi
I luludi anglo mendej korenoa ikaldi.

Vadimi i jag,atar bari phenli,
Ikaldi i luludi sar peli suli,
Hapjardo mo hapi kaj fordimo,
Sar i luludi,kaj ov sine fordimo.

Ka sihinav mo čher sar so sine
I luludi ka mudarav i phenli sar so
Peli i suli i jag anglo mande palje ka
Tharav,nevo đivdipe mae ka phravav.

Mo hapi sar čhurik lji so čhinel?
Jase me asva sar bari ljen.
Ikaldi lji i luludi sar so peli
I suli atar bari,bari phenli?

Pašlo lji mo čher,othe ano
Baro pani,pani,asvencar fordimo, Hapjencar,uzo čher pašimo,hapjardo
Mo hapi,a me dikhava sar dilino.

Ka terđol lji i phenli,anglji bari ljen? Ka barjol lji i suli othe,uzo mo čher? Ka thabljol lji i jag te tačol mo hapi o šudro? Ka našalđol lji upri phuv,akava thuv baro.

O čher šaj te ovel ćerdo i jag te ovel thari,Salde ađićer,ađićer pana hari i ljen ka terđol, O dilino kavel ki godi,othe i luludi tutar So ka ovel sihimi te ovel asvencar vadimi.

Sose,ađahare sine ti phenli¬¬¬?A me
Phirava hapi siharo,ama nanema trajo,
Me čherestar sijum dur,a mo drumo
Nanelje agor,sosej tano but baro?

O PIKTURE MAJBUT VAĆERENA-KOTAR LAFJA

SLIKE VIŠE GOVORE – NEGO LI REĆI

Ano prilogo:Fotografije,taro Marko Sejdić te
penđarenpe o Roma asi kultura Anglođajbe taro đilabdo-
gajako baši ljesor dorestipe đilabde-gajakoser ćerutnipasor.

U prilogu: Fotografije Marka Sejdića kao priznanje
Unapređenje kulturi Roma-pesnika: Seljajdin Salijesor
za njegov doprinos Roma-pesničkog stvaralaštva.

Evropske romske novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *