Vekovima na margini ?

Kako nam je rekao naš  izvor informacija !

Uprkos različitim merama aktivnog zapošljavanja koje se sprovode u Republici Srbiji, situacija u kojoj se Romi nalaze i dalje je veoma teška.

Veliki broj romskih porodica nema ni jednog stalno zaposlenog člana.

Neosporna je činjenica da je novac iz razičitih  predpristupnih  EU fondova dostupan, kao i iz raznih međunarodnih organizacija.

Uzgred rečeno te sume su itekako „ozbiljne“.

Način, kako se vrši implementacija dobijenih sredstava je takav kakav je !

Nemože se promenuti, ali može se uticati na njegovo poboljšanje, kao i primenu u praksi.

Osamdeset posto dobijenoga novca odlazi na administraciju, a dvadeset posto do krajnih korisnika.

Naš izvor informacija je naveo primer:

Nacionalna služba za zapošljavanje upućuje javni poziv za  samozapošljavanje  marginizovanim grupama, a visina sredstava za subvencionisanje iznosi 160.000,00 dinara, i naravno sve ostale obaveze koje se propisuju.

Nije teško shvatiti, razumeti da kandidati/kinje koj/e „prođu na konkursu“ su u startu osuđene na neuspeh, jer u današnjoj globalnoj ekonomiji korporacije „progutaju male“.

To je samo banalni primer, a takvih i mnogo gorih primera ima na pretek.

Započeti biznis sa 1400 -1500 eura, „pa šta je ovo ljudi moji dali je moguće“.

Evropske romske novine: pa gde završavaju „ozbiljne sume novca“ dobijenih od razičitih  predpristupnih  EU fondova,  i raznih međunarodnih organizacija ?

Naš izvor informacija: dobro pitanje, ne znam ali znam da je naša administracija„mnogo skupa“ !

Evropske romske novine: recite nam po Vama koliko je to „mnogo skupa“ ?

Naš izvor informacija: kao što sam rekao skupa je okvirno 80% dobijenih sredstava.

Evropske romske novine: mnogo godine ste „na domaćem terenu“ dali romskoj zajednici nedostaje preduzetnički duh,ili  ideje kako bi pokrenuli sopstveni biznis ?

Naš izvor informacija: vekovima je romske zajednica na marginama društva, i pored svih nedaća je opstala, kako pa tako što su se rađale uvek nove ideje za posao, Vi to dobro znate jer ste  Rom.

Oni koji ne znaju, ne poznaju romsku zajednicu mogu da iznose tezu:  nedostaje romskoj zajednici preduzetnički duh, kao i  ideje za pokretanje sopstvenog  biznisa i slične nebuloze.

Naravno da nije sve idealno rešeno u R.Srbiji kada je u pitanju integracija romske zajednice, ali su vidljivi pomaci.

Kako sam rekao neophodno je promenuti ta procenat „raspodele“  dobijenih sredstava u korist romske zajednice naprimer 80% romskoj zajednici, a 20% administraciji, pa tada da vidimo dali nedostaje preduzetnički duh, ideje za pokretanje sopstvenog  biznisa.

Evropske romske novine: Hvala na razgovoru !

Nebojša Vladisavljević

EVROPSKE ROMSKE NOVINE

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *