AKO NE VAKCINIŠETE DECU, NEĆETE DOBITI RODITELJSKI DODATAK! Zakon je jasan, dohodak će vam biti UKINUT

21/11/2019

Roditelji dece koja nisu vakcinisana neće moći da dobiju roditeljski dodatak, piše u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom!

Na taj novac neće moći da računaju roditelji koji nisu vakcinisali svoje novorođeno dete, kao i decu koji su prethodno dobili.

Predviđeno je da majka novorođenog deteta prethodno da izjavu da su njeno novorođeno dete, kao i njena deca “prethodnog reda rođenja” vakcinisana u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije. Taj podatak nadležni organi će proveravati jednom godišnje u evidenciji za imunizaciju.

U slučaju da se utvrdi da roditelji neredovno vakcinišu decu, isplata dodatka u ratama će biti prekinuta do konačne odluke Ministarstva za rad i socijalna pitanja.

Detaljan prikaz odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Zakon) sadržan je u temi objavljenoj na sajtu Paragraf.

Naime, ovim zakonom uređuje se finansijska podrška porodici sa decom, a koja se dodeljuje radi, a ono što je interesantno jeste da se roditeljski dodatak ne može ostvariti, ako novorođeno dete majke za koje se podnosi zahtev i njena deca prethodnog reda rođenja, nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

Tamo piše sledeće:

Činjenica da je dete vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije utvrđuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva.

Roditeljski dodatak može ostvariti majka čija deca predškolskog uzrasta žive na teritoriji Republike Srbije i pohađaju pripremni predškolski program u okviru sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Republike Srbije.

Činjenica da dete pohađa pripremni predškolski program u okviru sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije i redovno pohađa osnovnu školu u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja Republike Srbije, na teritoriji Republike Srbije utvrđuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva, a nadležni organ proverava podatke po službenoj dužnosti, najmanje jednom godišnje, sa odgovarajućom predškolskom ustanovom, odnosno osnovnom školom.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu.

Roditeljski dodatak ne može ostvariti majka koja je strani državljanin ukoliko je u zemlji, čiji je državljanin, ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

Podsećanja radi,

Roditeljski dodatak za prvo dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 100.000,00 dinara i isplaćuje se jednokratno.

Roditeljski dodatak za drugo dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 240.000,00 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate po 10.000,00 dinara.

Roditeljski dodatak za treće dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 1.440.000,00 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 12.000,00 dinara.

Roditeljski dodatak za četvrto dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 2.160.000,00 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 18.000,00 dinara.

Iznos roditeljskog dodatka za decu iz člana 22. stav 3. ovog zakona isplaćuje se u iznosu utvrđenom za četvrto dete.

Podsetimo, u obrazloženju Predloga zakona, kao razlog za donošenje zakona po hitnom postupku, navodi se činjenica da se predloženim zakonskim rešenjem vrše izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom čija primena treba da počne 1. jula 2018. godine, čime se otklanjaju okolnosti koje bi mogle naneti štetu zbog nemogućnosti primene novih propisa i da je do tog vremena potrebno izraditi i doneti niz podzakonskih akata, izraditi odgovarajući informacioni sistem na nivou Ministarstva koji će koristiti nadležni organi lokalne samouprave u postupku odlučivanja o pravima propisanim zakonom. Ističe se i da predložene odredbe zakona, dok se ne usvoje, u velikoj meri onemogućavaju rad na donošenju podzakonskih akata, i odlažu planirane rokove obuke stručnih službi za rad, a u cilju nesmetane primene zakona 1. jula 2018. godine.

Izvor: Espreso / Foto: Printscreen

EVROPSKE ROMSKE NOVINE

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *