SEKRETAR SDP-A BOSANSKA KRUPA: Sud vraća na posao Ademira Mesića iako je koristio lažnu diplomu

Objavljeno: 16.11.2019. u 10:32h

Ademir Mesić, tehnički sekretar Općinske organizacije SDP-a Bosanska Krupa, 2016. godine pravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci jer je počinio krivično djelo krivotvorenja isprave. Zbog korištenja krivotvorene fakultetske diplome dobio otkaz u JP „Radio Bosanska Krupa“. Općinski sud poništava to rješenje i nalaže da se Mesić vrati na posao

FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Piše: Dino Cviko

Sudija Općinskog suda u Bosanskoj Krupi Admir Hairlahović 30. oktobra ove godine donio je presudu kojom se poništava kao nezakonito rješenje JP „Radio Bosanska Krupa“ o otkazu ugovora Ademiru Mesiću. Osim toga, naloženo je da se Mesiću isplate neisplaćene plaće u ukupnom iznosu od 8.228,35 maraka sa zateznom kamatom, da na iste plaće obračuna i isplati poreze i doprinose, da nadoknadi troškove parničkog postupka u iznosu od 2.418 maraka, te da se Mesić vrati u radni odnos.

KORISTIO KRIVOTVORENU DIPLOMU

Ademir Mesić, tehnički sekretar Općinske organizacije SDP-a Bosanska Krupa, je u augustu 2016. godine pred Kantonalnim sudom u Bihaću proglašen krivim, jer je utvrđeno da je pribavio krivotvorenu diplomu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Dio presude Općinskog suda Bosanska Krupa koju je potvrdio Kantonalni sud u Bihaću

Ademir Mesić zatvorsku kaznu nije služio. „Ja sam zahvaljujući ušteđevini koju sam imao platio 18 hiljada maraka i nisam otišao u zatvor“, reći će Mesić u razgovoru za magazin Žurnal.

JP „Radio Bosanska Krupa“ formirano je u prvim godinama nakon rata, a Mesić je bio jedan od prvih zaposlenika. U septembru 1996. godine je pod moralnom i materijalnom odgovornošću izjavio da je završio navedeni fakultet, ali da „ne posjeduje originalna svjedočanstva-uvjerenja o završenoj školi jer su ista uništena tokom agresije na Općinu Bosanska Krupa“.

Na osnovu neistinitih i krivotvorenih uvjerenja o završenom fakultetu, Mesić je u ovom preduzeću obavljao funkcije za koje je, prema sistematizaciji radnih mjesta, neophodna visoka stručna sprema. Mesić je bio direktor, te izvršni direktor za program, odnosno glavni i odgovorni urednik.

OTKAZ DOBIO 2017. GODINE

Ademir Mesić je bio direktor JP „Radio Bosanska Krupa“ od 2012. do 2016. godine. Nekoliko dana nakon prvostepene presude kojom se proglašava krivim što je „dana 16. aprila 2012. godine, u Zagrebu, na nepoznat način pribavio lažni prepis diplome“, Mesić se iz „zdravstvenih razloga“ povlači s mjesta direktora, te odlazi na bolovanje.

Nakon toga, u februaru 2016. godine, za v.d. direktora imenuje se Berzad Ezić. On ubrzo šalje zahtjev za pružanje stručne pomoći Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove USK, a u vezi s radnim statusom Ademira Mesića.

U odgovoru se navodi kako je „isključivo pravo v.d. direktora kao odgovornog lica da odluči o tome da li će s imenovanim zasnovati radni odnos u skladu sa Zakonom ili će prema istom donijeti odluku o prestanku ugovora o radu“.

Do donošenja konačne presude, Mesić se preraspoređuje na radno mjesto u skladu sa svojom stvarnom stručnom spremom, odnosno na radno mjesto administrativno-tehnički radnik.

Nakon što je 29. augusta 2016. godine donesena konačna presuda u vezi s Mesićevom krivotvorenom diplomom, novoimenovani direktor JP „Radio Bosanska Krupa“ Edin Bratić 20. marta 2017. godine potpisuje rješenje o otkazu ugovora Ademiru Mesiću „zbog odgovornosti za teži prestup, odnosno težu povredu radne obaveze“.

Edin Bratić

„To nije moja odluka, to je stvar poštivanja zakona. Osnovni razlog zbog čega sam mu dao otkaz je zato što je prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa Ademir Mesić upotrijebio lažnu ispravu. Samim tim, sve ostalo je kolateralna šteta“, kaže Edin Bratić za magazin Žurnal.

Ademir Mesić ubrzo podnosi tužbu protiv JP „Radio Bosanska Krupa“, Općinski sud u Bosanskoj Krupi je prihvata, te 25. aprila 2018. godine sudija Amir Hairlahović donosi presudu kojom se poništava kao nezakonito rješenje o otkazu ugovora o radu.

Na ovu presudu iz preduzeća ulažu žalbu koju Kantonalni sud u Bihaću uvažava kao osnovanu, te se predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Dio rješenja Kantonalnog suda u Bihaću

Ipak, prvostepeni organ, odnosno Općinski sud u Bosanskoj Krupi, opet donosi presudu kojom se poništava kao nezakonito rješenje JP „Radio Bosanska Krupa“ o otkazu ugovora Ademiru Mesiću.

Ademir Mesić ističe da je zadovoljan presudom: „Mislim da je pravda zadovoljena, skoro tri godine sam bez posla.“

S druge strane, Bratić kaže da je žalba pripremljena i da će biti upućena Kantonalnom sudu, te dodaje: „Veliko je pitanje isplati li se danas uopće ulaziti u ovakve stvari, kad na kraju sudstvo radi ovako kako radi što se vidi iz presuda. Nadam se da će konačno pravda biti u nekom smislu zadovoljena, barem u određenoj mjeri. Mi znamo da pravo i pravda nisu isto, ali trebalo bi da bar približno stoji znak jednakosti.“

(zurnal.info)

Web development Promotim d.o.o. Sarajevo

EVROPSKE ROMSKE NOVINE

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *