DUHOVI BOLESTI

 DUHOVI BOLESTI

O duhovima bolesti nema se šta puno reći, jer predstavljaju bar za sada vrlo neistraženu oblast. Ono što mogu da kažem, duhovi bolesti su duhovi vrste. Tu se misli isključivo na duhove koji pripadaju svetu životinja. Postoje duhovi (iz tog sveta) koji su prisutni na astralnom nivou čak iz doba dinosaurusa i tvrdim da ti duhovi mogu postati ljudskim bićima – duhovi zaštitnici. Postoje stari, prastari šamanski rituali po kojima se ovi duhovi zaštitnici biraju za glavnog duha zaštitnika ili pak za njegove pomoćnike. Svaki duh zaštitnik ima svoje pomoćnike (jednog ili više njih) za svaki svet (denzitet) posebno. Duhovi pomoćnici se razlikuju i po boji i po izgledu, a u zavisnosti od vrste zadataka koje treba da obavljaju i denziteta na kojem treba da ih obavljaju. Svaki duh zaštitnik može imati kao i svaki general svoju vojsku duhova. Ovde moram napomenuti da duhove zaštitnike i njihove pomoćnike ne treba mešati sa duhovima bolesti, mada i oni mogu da nanesu zlo ljudskom biću, ukoliko onaj kome „služe“ reši da nekome uz njihovu pomoć nanese zlo. Oni su ovde spomenuti prosto zato, što isti pripadaju svetu duhova i pripadaju duhovima vrste, ali se ipak razlikuju od duhova bolesti. Duhovi bolesti se ne mogu svrstati u pripadnike duhova vrste, bar ne onih vrsta iz nama poznatog životinjskog sveta. Pošto ovi duhovi imaju izgled i veličinu životinja koje ne potiču sa ovog sveta, može se smatrati da pripadaju vanzemaljskim entitetima, ili pak entitetima drugih dimenzija i denziteta.
Duhovi bolesti su mali po svojoj veličini, opakog su izgleda i vrlo sposobni da ljudskom biću nanesu zlo. U najvećem broju slučajeva poprimaju oblik grozomornog pauka ili pak još grozomornijeg oktopoda. Detektovani su i mužjaci i ženke koje pripadaju ovoj vrsti entiteta. Kada se „ugnezde“ u čovečje telo, ženke imaju tendenciju da naprave gnezdo sebi i mladima, jer se kao po pravilu u čovečije telo „ugnezde“ onda, kada nose svoje mlade, ako to može tako da se kaže. Tada se i ženka i njeni mladi hrane ljudskim mesom, kostima i energijom (naravno ne u ljudskom fizičkom telu) već u keteričnm – kalup telu. Dok se to dešava, ljudsko biće oseća strahovite bolove u zaposednutim delovima tela, organima, ekstremitetima. Zamislite ako možete sav intenzitet bola koji se dešava, u trenutcima kada vam neko kao zarije nož u kost, npr. potkolenicu ili predeo risa, (i to naravno bez anestezije), te ga onda vrti po njegovoj uzdužnoj osi levo ili desno. Verujte da je to bol koji tera suze na oči. Nijedna poseta zvaničnoj zdravstvenoj instituciji na žalost neće uroditi plodom, jer se neće moći utvrditi pravi uzrok tolikim bolovima i problemima. Tokom „čišćenja“ organizma od duhova bolesti, javlja se takođe jak bol i užasan smrad, a koji pak potiče iz njihovog „gnezda“. I na kraju da naglasim: od ovih entiteta nema zaštite, pa shodno tome, svako ljudsko biće može biti izloženo (jednom ili više puta) njihovom napadu.

Biljana Gabriell Zivovic

060/3292333

Facebook

IZVOR Evropske romske novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *