“Fenomen – kačenja”

Čini se da u deo naše objektivne realnosti spada i ovaj ‘fenomen’ “kačenja” nekih drugih entiteta na čoveka s namerom da utiču na njegove misaone procese i ponašanje, a u određenom broju slučajeva dolazi i do pokušaja preuzimanja potpune kontrole nad telom domaćina.

Mada je ovaj fenomen odvajkada u narodu bio poznat kao “opsednutost”, zvanična nauka mu još uvek ne posvećuje dovoljnu pažnju, tako da na tom području i dan danas ima mnogo konfuzije. Ta konfuzija je mahom rezultat delovanja nebuloza koje se šire kroz institucije , odnosno, kroz glavna religijska učenja, kao i onih dezinformacija koje nam redovno stižu iz Holivuda u smislu filmova tipa Exorcist, Constantine i mnogi drugi.

U poslednjih desetak godina broj psihijatara i psihologa (mahom iz SAD i nekih drugih zapadnih zemalja) koji se posvećuju ovom problemu postaje sve veći. Tako prema istraživanjima, većini nas se tokom života “pridruži” jedan ili više ‘entiteta’ koji mogu da budu ‘ovozemaljskog’ porekla a i ne moraju. Nazivamo te entitete “privescima” ili “priepcima” (eng. – spirit attachments).

Postoje tri glavne vrste ovih “privesaka” a to su:

1. duhovi-privesci

2. vanzemaljci-privesci (vanzemaljci sa drugih planeta ili iz drugih dimenzija i denziteta)

3. demoni-privesci (entiteti sila mraka – ESM)

U prvoj grupi radi se o duhovima umrlih ljudskih bića koji su nakon smrti iz nekih razloga ostali da se vrzmaju u visini naše ravni postojanja tj. nisu otišli u 5-ti denzitet (kroz onaj već prilično poznati – “tunel od svetlosti”). U ovu grupu se uključuju i fragmenti svesti živih ljudi koji se takođe mogu “zakačiti” drugim ljudima (npr. kod tzv. proklinjanja, “bacanja čini ili uroka” itd.)

Da bi se objasnio ovaj “fenomen” prvo moramo steći malo širu sliku o realnosti u kojoj živimo. Bitno je shvatiti da mi živimo na 3-ćem “spratu” jedne “zgrade od sedam spratova”. Svaki sprat naseljavaju jedinke sa razvojnim stepenom svesti koji odgovara tom spratu. Ti spratovi se prema nekoj novijoj metafizičkoj terminologiji nazivaju – denzitetima.

Postoji sedam denziteta: Prvi ‘nastanjuju’ – minerali; Drugi – biljke i životinje; Treći – ljudska bića; ova prva 3 denziteta su fizički ili materijalni, vreme kao što ga mi percipiramo je karakteristika (iluzija) samo 3-ćeg denziteta. Četvrti denzitet je “polufizički”, entiteti koji ga naseljavaju mogu da uzmu fizički ili eterični oblik, vreme kao vreme – ne postoji u istoj „formi“ kao kod nas; ono se može izabrati prilikom interakcije sa nižim denzitetima (nešto kao kad izabereš jednu ploču iz džuboksa da svira, i dok slušaš tu jednu – i sve druge ti stoje na raspolaganju). Peti denzitet je eterične prirode, to je tzv. “zona kontemplacije”, “tajm aut” ili mesto gde idemo kad napustimo fizičko telo.Tamo imamo priliku da malo “odmorimo”, sagledamo prijašnje živote i na osnovu iskustava i stepena svesnosti odlučimo gde i u koje “vreme” ćemo se opet inkarnirati. Šesti denzitet je realitet koji naseljavaju bića u obliku “misaonih formi” koja su izgubila potrebu za fizičkom manifestacijom, a Sedmi je – Jedinstvo sa Jednim. (Tamo ćemo se vratiti kad završimo “školu” a onda v verovatno opet: «big-bang» – i sve ispočetka, u jednom neprekidnom istraživanju i doživljavanju samog sebe, kroz samog sebe.)

U Svemu Što Jeste postoje dva “polariteta” a to su OPS (orjentacija ili opredjeljenje prema sebi) i OPD (orjentacija prema drugima). Radi se o dva načina, odnosno, oblasti postojanja koji su u vezi s tim da li se neko usklađuje sa entropičnim (konstriktivnim) ili sa kreativnim (stvaralačkim) silama Svega Što Jeste. Prva tri denziteta su po svojoj prirodi OPS oblasti, dok se OPD opcija pojavljuje tek u 4D. Mi kao 3D OPS bića za vreme boravka na ovoj ravni postojanja možemo eventualno postati samo “kandidati” za OPD vrstu postojanja i nakon tranzicije u 4D ćemo imati priliku da se i svesno, uz pomoć svoje slobodne volje, opredelimo za to, ukoliko mi to, naravno, želimo.

Biljana Gabriell Zivovic

060/3292333

Facebook

IZVOR Evropske romske novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *