Duhovna emocija

Šta je duhovna emocija

Sa druge strane duhovna emocija je stanje zajedništva sa Bogom. Povezana je sa podsvesnim umom . Kada se probudi duhovna emocija, osoba prevazilazi uobičajeno stanje poistovećivanja sa svetovnom egzistencijom. Svest o nečijoj ličnoj egzistenciji se smanjuje.

Prema tome, u stanju duhovne emocije osoba prevazilazi malo ‘ja’ i identifikuje se sa velikim ‘Ja’. Duhovna emocija nam daje duhovno iskustvo Blaženstva (Blaženstvo je stanje najuzvišenije sreće, koje prevazilazi stanje sreće i nesreće.

Kako razlikovati duhovnu emociju od emocije?

U slučaju jako emotivne osobe, često se pogrešno zaključuje da je osoba u stanju duhovne emocije , a zapravo se radi o emotivnom stanju pogotovo kada se nalazi u nekom duhovnom okruženju. Na primer, to se događa kada je osoba dok je u crkvi i doživi jak emotivni bol, ili u prisustvu duhovnog učitelja sa kojim ima psihološku povezanost.

Da li se doživljava emocija, ili duhovna emocija, možemo potvrditi samo kroz medijum aktivnog šestog čula . Takođe i na intelektualnom nivou možemo, ali samo donekle, potvrditi da li smo doživeli emociju, ili duhovnu emociju i to prema sledećim kriterijumima:

Smanjenje ega ili ‘Ja’ stava: U stanju duhovne emocije postoji značajno smanjenje našeg ega.

Tako možemo iskoristiti ispoljavanje ega kao pomoć u shvatanju da li doživljavamo emociju, ili duhovnu emociju.

Na primer, možemo da proverimo da li osećamo ego u stanju duhovne emocije dok proživljavamo to iskustvo. Međutim, kad duhovna emocija ne traje dugo, ego se ubzo pojavljuje.

Smanjenje svesti o telu: U stanju duhovne emocije, koliko se osoba poistovećuje sa raznim stepenima velikog ‘Ja’, toliko gubi svest o svom telesnom postojanju.

Prema tome, kada se probudi duhovna emocija i ispolji u formi bilo koje od 8 tipova ispoljavanja duhovne emocije, recimo u vidu suza Blaženstva, itd., osoba nema svest o sebi.

Na primer, neko ko je stidljiv i veoma rezervisan prema drugima, u stanju buđenja duhovne emocije, on prevazilazi svoj stid i ispoljava svoju duhovnu emociju i u prisustvu drugih.

Iskustvo , ili ljubavi bez očekivanja: Duhovna emocija je zapravo stanje iskustva Boga u nama i u drugima. Takođe je stanje u kome je naša svest o sebi veoma niska. Zato u tom stanju osoba doživljava ljubav bez očekivanja od drugih.

Hladne suze: Kada se duhovna emocija ispoljava u obliku suza, onda su one hladne, za razliku od suza izazvanih normalnim emocijama koje su tople.

Vrsta plakanja: Plakanje izazvano emocijom, pogotovo tugom poput jecanja. Plakanje izazvano duhovnom emocijom je tiho.

Osećaj nakon stanja: Kako je duhovna emocija stanje povezanosti sa Bogom, čak i posle izlaska iz tog stanja, osoba doživljava znakove poistovećivanja sa velikim ‘Ja’.

To može da se doživi kao smanjenje uskogrudosti, povećanje stabilnosti, povećanje duhovne zrelosti, povećanje intelektualnog ubeđenja o značaju duhovne prakse i spoznaje Boga, itd.

 

Biljana Gabriell Zivovic

060/3292333

Facebook

IZVOR Evropske romske novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *