MOŽDANI TALASI I PROSVETLJENJE

Moždani talasi se grupišu u pet vrsta: alfa, beta, teta, delta i gama. Do ove kvalifikacije se došlo zbog činjenice da u mozgu milioni ćelija međusobno komuniciraju emitujući sićušne električne impulse različite brzine. Ova aktivnost se registruje kao oscilacije ili talasi. Smeštanjem elektroda na glavu, ovi signali se mogu pojačati i prikazati grafički. Ove kategorije povezane su sa frekvencom, tj. sa brzinom oscilacije moždanih talasa.

Moždani talasi imaju tendenciju da podražavaju trepereće svetlo u alfa i teta frekvencijama. Na primer, kada gledamo u vatru kako gori upašćemo u san. Frekvencija treperenja vatre je približna frekvenciji od alfa do teta oblasti. Zvučni pulsirajući ritmovi mogu da proizvedu slične efekte. Za vreme spavanja i dubokog sna, dominantni su spori delta talasi, dok za vreme svesne budne aktivnosti izražajni su beta talasi.

Beta Talasi

Beta talasi imaju od 15 do 30 oscilacija u sekundi, od 15 do 30 Herca. Karakteristični su za budno stanje svesnosti koje povezujemo sa razmišljanjem, rešavanjem problema, koncentracijom, čitanjem i slično. Znači pažnja je usmerena ekstravertno prema spoljašnjem svetu. Beta talasi su talasi budnog stanja. Najčešći su i najviše zastupljeni u našem mozgu.

Alfa Talasi

Alfa talasi su frekvence od 9 do 14 Herca. Kada smo opušteni, naša aktivnost se usporava iz brze beta faze u nežniju alfa fazu. Tada počinje da teče sveža kreativna energija, nestaje strah i nastupa oslobađajući osećaj mira, lakše se pamti i analizira. Tu, u alfa stanju svesnosti počinje meditacija. Kreativnost leži tik ispod svesnog nivoa. Alfa stanje su vrata koja vode u dublje stanje svesnosti. To stanje se povezuje sa mirnim, prijatnim, skoro lebdećim osećajem. Alfa talasi su često najzastupljeniji za vreme meditacije.

Teta talasi

Teta talasi su frekvencije od 4 do 8 Herca. Kada uđemo dublje u meditaciju, ulazimo u teta stanje svesnosti gde se aktivnost mozga usporava skoro do tačke spavanja. Teta stanje svesti donosi hipnagoške slike, bljeskove slika, inspiraciju i davno zaboravljena sećanja.

Teta stanje svesti moguće je ostvariti pri buđenju ili ulaženju u san. U teti, mi smo u budnom snu, i naša prijemčivost je takva da možemo da saznamo one stvari koje nije moguće saznati. Teta meditacija budi intuiciju i druge vančulne sposobnosti.

Delta talasi

Delta talasi su frekvence od 1 do 3 Herca. To je najsporija aktivnost mozga koja se javlja za vreme dubokog sna bez snova. Što se dublje upadne u duboki san bez snova, to je količina delta talasa veća. Uz delta stanje moždanih talasa veoma je teško zadržati budnost, ali nije nemoguće. Ovo stanje se naziva i Samadi, duboko stanje prosvetljenje i najdublje je stanje u meditaciji.

Gama talasi

Gama talasi su vezani za stvaranje jedinstva svesne percepcije. Ne postoji gama stanje svesnosti, jer su gama talasi uglavnom podrška drugim stanjima uma, kao što su beta, alfa, teta ili delta. To su talasi frekvence od 25 do 100 Herca. Frekvence se obično kreću oko 40 Herca.

Svih pet frekvencija moždanih talasa se javljaju istovremeno u mozgu. Dominantna frekvenca određuje stanje svesnosti. Na primer, ako je amplituda alfa talasa najviša, onda se mozak nalazi u alfa stanju svesnosti, uz prisustvo ostalih frekvencija.

Biljana Gabriell Zivovic

060/3292333

Facebook

IZVOR  Evropske romske novine

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *