TERAPIJA OSLOBAĐANJA

TERAPIJA OSLOBAĐANJA OD DUHOVA ( SPIRIT RELEASEMENT THERAPY) GABRIELLA

Terapija oslobađanja od duhova-privesaka je prilično efikasna jer bazirana je na spiritualnoj realnosti, koja je istovremeno nepoznata sledbenicima religija kao i onima koji imaju tendenciju da bespogovorno prihvataju naučna objašnjenja za realnost u kojoj živimo. Moglo bi se reći da se tu, u nekom smislu, radi i o duhovnom savetovanju prikačenih entiteta.

Paradigma kliničkog okvira regresivne hipnoterapije bazirana je na totalnom postojanju svesti koja je zastupljena na svim nivoima Svega Što Jeste i koja se manifestuje na svakom vibracionom nivou, uključujući i fizički, mentalni i emocionalni. Sve je jedna celina a mi, kao ljudska bića, u smislu “božje manifestacije” predstavljamo samo jedan njen dEo. Svaki njen “deo” se tako može i doseći uz pomoć određenih metoda. Nakon separacije od Izvora mi prolazimo kroz ciklus inkarnacija na ovoj ili nekoj drugoj planeti zavisno od toga koje lekcije trebamo ili želimo da naučimo i u kojim uslovima. Između inkarnacija boravimo u tzv. “zoni kontemplacije” ili 5D. Razvojem svesti penjemo se na više nivoe sve dok se ponovo ne sjedinimo sa Izvorom (7D).

Sadašnjost je sve što postoji i sve se odigrava simultano a vrieme je samo jedna od iluzija koje vladaju u 3D. S tim u vezi, uz pomoć regresivne hipnoze moguće je “vratiti se” i sagledati detalje ne samo iz nekog od prošlih života nego i iz budućih.

Danas se u savremenoj psihijatriji i psihologiji koja se bavi problematikom oslobađanja čoveka od drugih entiteta ne pominje niti praktikuje “egzorcizam” u smislu nekog ritualnog istjerivanja demona ili duhova, nego se tu koristi pojam – “oslobađanje”. U suštini, tu se radi o jednoj kliničkoj proceduri istovremenog oslobađanja čoveka od duha ili demona – i oslobađanja duha-priveska ili demona-priveska od čoveka.

Dakle, tu se ne koriste nikakvi rituali, nego se sve radi uz pomoć regresivne hipnoterapije, što podrazumijeva otkrivanje, identifikaciju i oslobađanje “prikačenih” entiteta. To se odvija kroz 6 faza:

Prva faza – otkrivanje zakačenih entiteta (većinom se radi o više njih)

Druga faza – identifikacija. Postoji mnogo vrsta diskarniranih, bestelesnih i nefizičkih energija koje se mogu prikačiti i od kojih smo glavne već pomenuli.

Treća faza – dijalog sa pronađenim entitetom (uz pomoć organa za govor klijenta/pacijenta)

Četvrta faza – oslobađanje prikačenog entiteta (različiti entiteti se oslobađaju na različite načine)

Peta faza – navođena imaginacija svetlosti – (metaforično zatvaranje ‘praznog prostora’ uz pomoć svetlosti, nakon što je entitet napustio tielo pacijenta).

Šesta faza – popratna terapija pacijenta; to može da podrazumijeva terapiju prošlih života, odnosno rešavanje nekih trauma koje su nastale u njima, vraćanje natrag “izgubljenih“ fragmenata duše, što doprinosi jačanju “duhovnog imunog sistema”, itd.

Prie nego što malo detaljnije opišem ove faze, moram naglasiti da se ovde ne radi ni o kakvim ‘fiktivnim entitetima’ ili figmentima ljudske imaginacije, kako je to promovisano kroz neka ‘metafizička’ učenja (teozofi, nju-ejdžeri itd.) ili od strane nekih poznatijih psihoanalitičara kao što je to bio Carl Jung. Mi moramo imati stalno na umu da ovde imamo posla s jednim veoma inteligentnim ‘kontrolnim sistemom’ koji nas bombarduje dezinformacijama (često veoma fino isprepletenim sa istinitim deataljima) iz nekoliko različitih izvora koje mi smatramo kredibilnim (crkva tj. sve religije uključujući i raznorazne ‘kultove’, kojekava , ‘tajna društva’ itd.)

 

Biljana Gabriell Zivovic

060/3292333

Facebook 

Izvor: Evropske romske novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *