EU i Vijeće Evrope nastavljaju podržavati reforme u oblasti ljudskih prava u BiH

Romski portal Udar

Šef Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu veleposlanik Drahoslav Štefanek naveo je da su zaštita nacionalnih manjina, borba protiv diskriminacije LGBTI osoba i borba protiv govora mržnje visoko na dnevnom redu Vijeća Evrope

Oktobar 15, 2019

Foto: Fena

Jačanje mehanizama zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina, prava LGBTI osoba i borba protiv govora mržnje jedno su od važnih pitanja koja će Evropska unija i Vijeće Evrope rješavati i podržavati u sljedeće tri godine u Bosni i Hercegovini, naglašeno je tokom današnje konferencije održane u Sarajevu, a povodom pokretanja akcije “Promicanje različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“.

Cilj akcije je, prije svega, promicanje antidiskriminacije i zaštite prava ranjivih skupina.

Akciju “Promicanje različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini” vrijednu 650.000 eura finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, a provodi Vijeće Evrope. Dio je zajedničkog programskog okvira “Horizontalni instrument za zapadni Balkan i Tursku II” s ukupnim proračunom od 41 miliona eura.

Akcija se temelji na radu projekta Horizontalni instrument I na jačanju zaštite i promicanja nacionalnih manjina u BiH, istodobno uvodeći dvije dodatne tematske komponente za sprječavanje i suzbijanje diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i / ili rodnog identiteta i suzbijanja govora mržnje.

Šef Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu veleposlanik Drahoslav Štefanek naveo je da su zaštita nacionalnih manjina, borba protiv diskriminacije LGBTI osoba i borba protiv govora mržnje visoko na dnevnom redu Vijeća Evrope, kao neizostavni dio Sistema zaštite i promicanja ljudskih prava prava.

Prema riječima je Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Jasminke Džumhur provedba a Akcije započinje u godini kad se obilježava deset godina od usvajanja Zakona o suzbijanju diskriminacije Bosne i Hercegovine.

„Izazov je preispitivanje postignutog u provedbi spomenutog zakona izazov.

 

Drahoslav Štefanek (Foto: Udar)

Praksa, a posebno pritužbe koje primaju ombudsmani, pokazuju visok stepen slabosti i zabrinutosti u vezi sa primjenom Zakona, posebno u slučajevima neizravne diskriminacije, posebno kada je riječ o ostvarivanju prava osoba koje pripadaju manjinskim skupinama, i u slučajevima govora mržnje kada se sloboda izražavanja koristi kao opravdanje verbalnog nasilja“, istakla je Džumhur

Kako je naveo šef Sekcije “Evropske integracije, politički, mediji i informacije” Krassimir Nikolov borba protiv diskriminacije i promicanje inkluzije i integracije su jedan od glavnih prioriteta EU.

Foto: Fena

“Vjerujemo da će ovaj projekt pomoći Napori BiH na poboljšanju funkcioniranja antidiskriminacijskih mehanizama i njihove dostupnosti ranjivim skupinama u skladu s evropskim standardima i najboljim praksama”, naglasio je .

Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija navela je kako ova akcija predstavlja dobar mehanizam koji nudi regionalnu razmjenu iskustava, ali je posebno vrijedna zbog podrške koju BiH pruža u smislu ugradnje evropskih standarda kada radi se o zaštiti prava ranjivih skupina.

Saliha Đuderija (Foto: Udar arhiva)

“Akcija omogućava relevantnim institucijama na svim razinama da se upoznaju s pravnom stečevinom EU, standardima Vijeća Evrope, a onda i da poboljšaju zakone, politike i steknu znanje i iskustva o tome kako unaprijediti proces integracije u području poboljšanja zaštite ranjivih skupina u pogledu ljudskih prava u zemlji.”

(portal-udar.net)

IZVOR  L.T.

TAGOVI  Drahoslav Štefanek    EU   Ministarstvo ua ljudska praba i izbeglice  Saliha Đuderija 

Vijeće Evrope

PREUZEO  Evropske romske novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *