AKCIONI PLAN ZA 2019. I 2020. GODINU ZA PRIMENU STRATEGIJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2016-2025. GODINE

Nakon završenih Javnih rasprava na predlog Akcionog plana za 2019. i 2020. godinu za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025, ovih dana će se pristupiti usvajanju ovog značajnog dokumenta od koga se očekuje još bolja integracija romske zajednice u Srbiji.

Miloš Nikolić direktor Kancelarije za inkluziju Roma je rekao da je Strategija zasnovana na postojećim strateškim, pravnim i institucionalnim resursima – strategijama i propisima kojima su uređena pojedina pitanja unapređenja položaja Roma i Romkinja, ali i na opredeljenju države da razvija programe unapređenja položaja Roma i Romkinja iskazanim Operativnim zaključcima sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji” (za period 2018−2020. godine) i Nacrtu akcionog plana za poglavlje 23 . On dodaje da je Akcioni plan kao najvažniji prateći dokument nacionalne Strategije koja treba da poboljša položaj romske zajednice, od vitalnog značaja kako bi se sve mere i aktivnosti koje su predviđene Strategijom, na vreme i bez problema realizovale.

Nikolić ističe da je jedan od najvažnijih segmenata svakako zapošljavanje romske zajednice i zato je pozvao sve jedinice lokalnih samouprava da se aktivno uključe u primenu i realizaciju, kako Lokalnih akacionih planova, tako i svih dokumenata na nacionalnom novou. Kroz predviđene mere zapošljavanja, kaže Nikolić, možemo u velikoj meri pomoći romskoj zajednici i obezbediti im stalan posao i sugurnu egzistenciju, ali bez pomoći lokalnih samouprava je to neizvodljivo.

Država Srbija pruža mogućnosti i iz dana u dan pokazuje sve više interesovanja za rešavanje više decenijskih problema romske zajednice, ali je isto tako važno da se sve organizacije civilnog društva koje se pre svega bave pitanjima romske zajednice, uključe na lokalnom novou i zajedno sa lokalnim institucijama učestvuju u ovom veoma ozbiljnom procesu integracije romske zajednice – rekao je na kraju Nikolić.

Kancelarija za inkluziju Roma, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), resorna ministarstva koja su zadužena da vode javne politike od interesa za ostvarivanje strateških mera i potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja u ime Vlade koordinira rad državnih organa, kao i organa jedinica lokalnih samouprava i javnih preduzeća u vezi sa unapređenjem položaja Roma i Romkinja, su kako je Nikolić naveo, veoma vidljivi i jaki resursi i treba ih što bolje iskoristiti.

Канцеларија за инклузију Рома АП Војводине

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *