Apsolut

Apsolut ili Apsolutni Sveti nemanifestovani prostor, prostor u kom prebiva ta Inteligencija-Kreator-Bog, koja se ne ispoljava, koja ne poseduje oblik, a uzrok je svih oblika koji postoje..( Naš Um-naša Pamet to ne može da shvati na koji način se sve to dešava…).

Kada se kaže da je neko Apsolutan ili da je Vrhovna-perfektna Inteligencija, mi sa našim racionalnim razmišljanjem ovakvim kakav jeste, ne možemo sve to na ispravan način da shvatimo. Stalno se pitamo; „ako je neko perfektan, kako može i dalje da se perfekcioniše, šta dalje namerava i gde dalje da ide sa tim svojim perfekcionisanjem, valjda je završio ako je perfektan“?

Nismo svesni da ta nemanifestovana i perfektna-apsolutna Inteligencija posredstvom pravljenja mnogih kreacija u čitavom-ogromnom nemanifestovanom prostoru, se permanentno perfekcioniše iz svojih keacija, uzimajući po jedan detaljčić iz jednog solarnog sistema, ili jedne galaksije, jer toj Inteligenciji ne treba spoznaja čitave galaksije, treba joj samo mali detaljčić, jedna sitnica, kako biona tamo (neka nova), bila još bolja, korisnija i savršenija.

Kroz kreiranje svega toga, ta Inteligencija se non-stop perfekcioniše. I, jedino što tu Inteligenciju iz svega toga zanima je to, da se jedno Biće, jedna Esencija(mi) stigne da mu se vrati sa apsolutnom autospoznajom dobra i zla, koju prethodno nije imala iz jednog solarnog sistema, iz jedne kreacije..

Esencija koja se spušta i dolazi u Kreaciju (kroz jednu malu bebicu (Mi), jeste samo Esencija, Semenka naše duše, našeg Bića.

Kada ta Esencija krene da se budi, kada započinje ono što se zove Vertikalni put ili Put Autorealizacije, kada počinje da realizuje sebe sa ciljem da donese informacije kreatoru o sopstvenim iskustvima u Kreaciji – sa ciljem da se taj Apsolut ili ta vrhovna Inteligencija nadogradi, da može da pravi i kreira dalje, sledeće stvari i projekte… Dualnost postoji!

Kada se Kreacija pravi dolazi do podele ili procesa dualnosti, tako da dualnost vlada u čitavoj Kreaciji i nije u tome poenta što je dualnost tu, poenta je razumeti tu drugu stranu, tj. biti iznad dualnosti, to je bitno.

Mi u ovakvom stanju u kom se nalazimo nismo dualni, već smo mnogostruki, jer imamo multiplicitet u nama samima, ne samo dualnost, već imamo mnogo aspekata u nama.

Arsen Dedic  – Gabrijela

Gabrijela

Ali, ispravnim radom na nama samima i spoznajom tih pozitivnih i negativnih aspekata, buđenjem Svesti, dolazimo do stanja, da smo onostrano dobru i zlu.

To je karakteristika svih bića koja osvoje ili dominiraju svoju sopstvenu Pamet-Um, pretvaraju se u bića koja su onostranu dobru i zlu.

Tada je dobro i zlo „ispod“ njih, nema ni jedno ni drugo uticaj na njih, jer se više ne uklapaju u tu dualnost dobra i zla, koju mi ovde pravimo i vidimo, već posredstvom svog znanja imaju mogućnost da dobro i loše sagledavaju i nad njime vladaju, tada apsolutno više nisu Bića koja su podložna dualnosti.

Jedna Esencija-Semenka ili ljudsko biće koje se vraća i stiže do Kreatora, može se reći da je u jednom momentu bila jedna Individua-Pravo Ljudsko Biće, kada stigne da se spoji sa Kreatorom, tada više za nju nema individualnosti, jer u Apsolutu ne postoji individualnost, tada se pretvaramo u Apsolut u taj prostor gde čak ni Bogovi, ni Majstori koji su stigli do perfekcije, do perfektnog stanja ,ne znaju šta se tu zbiva, ili kakva se tu u tom prostoru dešavanja realizuju, jer neko kada se upije u Apsolut.

Nema mogućnost da se vrati nazad, a do tamo se zna kakav je put (kao bos po trnju) i od čega se sve sastoji, šta sve treba jedna Esencija da prođe i da spozna da bi došla do tog nivoa.  Kada neko uđe u taj prostor i sam postaje Apsolut. Ovu informaciju ću dodati, da bi shvatili zašto se Hrist, Hristova energija sedam puta vraćala i delovala kroz njih nekoliko (prošli put od pre 2017 godina kroz Isusa), na planeti

Zemlji, kako bi pomogao celom čovečanstvu, koju žrtvu je činio i čini još uvek, upravo.                    Ovu informaciju ću dodati, da bi shvatili zašto se Hrist, Hristova energija sedam puta vraćala i delovala kroz njih nekoliko (prošli put od pre 2017 godina kroz Isusa), na planeti Zemlji, kako bi      pomogao celom čovečanstvu, koju žrtvu je činio i čini još uvek, upravo.

Biljana Gabrirlla Živović

kontakt: 0603292333

https://www.facebook.com/gabika1973

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *